Succesvol zijn degenen die de waarde van tijd goed kunnen inschatten. Allah swta zegt:

Waarlijk de tijd, velen verliezen haar. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten. Die elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot Geduld.

Allemaal hebben we een bepaalde tijd van Allah swta toegewezen gekregen, zoals ook volken een bepaalde tijd toegewezen kregen. Allah swta zegt: En elk volk heeft zijn aangewezen tijd: als die tijd is aangebroken, dan kunnen zij hun einde uitstellen noch vervroegen.

Tijd is dus een waardevolle, almaar wegsijpelende hulpbron, maar tijd is ook gecreëerd om ons houvast te geven. Allah swta zegt:

Zij vragen jou over de nieuwe manen. Zeg: “Het zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en voor het vaststellen van de bedevaart 

Het belangrijkste is echter dat we ons moeten realiseren dat we op de dag des oordeels spijt krijgen voor iedere seconde die we onbenut of verkwanseld hebben hier op deze aarde. Allah swta zegt: Vanuit het vuur zullen zij roepen: “Onze Heer! Haal ons weg, wij zullen goede daden verrichten, anders dan die wij plachten te doen.” Allah zal antwoorden “Hebben Wij jullie geen lang leven gegeven, zodat wie wilde de vermaningen ter harte kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proef daarom de bestraffing. Voor de onrechtplegers is er geen helper.”

De profeet Mohammed benadrukte vaak het belang van het goed benutten van de ons gegeven tijd en hij gaf daarin elf het beste voorbeeld. Zijn hoofd was constant bij zijn Heer, zelfs als hij zijn hoofd op de schoot van Aisha ruste terwijl ze menstrueerde deed hij nog aan koranrecitatie. Iedere ochtend en avond deed hij aan smeekbedes, wanneer hij binnenkwam, naar buiten ging, als hij een trap opliep of afdaalde en vele andere gelegenheden. Hiermee maximaliseerde hij het nut wat hij kon halen uit de hem toegewezen tijd. Hij stond ‘s nachts op om te bidden tot zijn voeten opzwollen en vastte vaker en langer dan wie dan ook. Dit gestelde voorbeeld is een zegen voor ons, een touw waar we ons aan kunnen vastklampen. De profeet Mohammed saws zei: Er zijn twee zegeningen die veel mensen zullen verspillen, namelijk hun gezondheid en de tijd. De boodschapper vertelde ook: Mijn dienaar zijn voet zal de grond niet raken voordat hij ondervraagd is over zijn leven en hoe hij het gespendeerd heeft, over zijn kennis en wat hij er mee gedaan heeft, over zijn welvaart en hoe hij dat vergaard heeft en over zijn lichaam en hoe hij het gebruikt heeft.

Beste broeders en zusters. De tijd gaat steeds sneller. We reizen in een oogwenk de hele wereld rond. De profeet Mohammed waarschuwt ons geen tijd te verliezen voordat obstacels als de dood, de dajjal en de dag des oordeels het ons beletten nog goede daden te verrichten. Iedereen voelt dat het einde nadert, maar het wordt alleen maar makkelijker jezelf te laten afleiden door tv en andere entertainment. Wees scherp en gebruik je tijd wijs.