Deze maand zal de verjaardag van onze geliefde profeet Mohammed saws door menigeen gevierd worden. De imam waarschuwt echter dat hier veel discussie over is. Over het algemeen hebben de geleerden geconcludeerd dat het hier gaat om een innovatie. Het argument dat het hier gaat om een positieve innovatie verwerpen ze, vooral omdat de profeet Mohammed vele malen met klem heeft verkondigd: Iedereen die iets aan de religie toevoegt wat ik niet heb voorgedaan doet aan innovatie.’ Er is een reden dat de boodschapper Mohammed saws hiervoor waarschuwt. Het begint onschuldig, we verdiepen ons extra in de seerah of doen extra du’a voor de boodschapper Mohammed saws, maar voor je het weet worden er vrije dagen ingepland, de slingers worden opgehangen en gaat de viering een eigen leven leiden. Kijk bijvoorbeeld naar het Christendom, waar iblis na de openbaring van het evangelie in staat is geweest mensen aan te zetten menig feestje toe  te voegen en aan de profeet Jezus vzmh allerlei eigenschappen toe te wijzen die ver indruisen tegen de originele boodschap. Men kan dus niet voorzichtig genoeg zijn vinden de meeste geleerden.

Het is niet zo dat de profeet Mohammed saws zijn gemeenschap feestjes, dansen of gezelligheid misgunde, zeker niet. Allah swta zegt:   Waarlijk, er is tot jullie een Boodschapper gekomen uit jullie midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij vol medelijden, vriendelijk en genadevol.

We dienen hem ten alle tijden als middelpunt van ons leven te beschouwen. Iedere dag is er de kans dichter bij de boodschapper saws te komen door kennis over hem saws op te doen. We hebben iedere dag de zegeningen nodig die samenhangen met het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws, Allah swta zegt: Voorzeker, Allah heeft de gelovigen enorm begunstigt toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden liet opstaan die hun Zijn verzen reciteerde, hen reinigde en hen het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij hiervoor in onwetendheid verkeerden.

Wij hier in Europa hebben het geluk met vele verschillende nationaliteiten in de moskee samen te zijn, te midden van een gemeenschap die nog onwetend is over het lichtende voorbeeld die de boodschapper Mohammed saws bracht. Dit helpt ons niet gedachteloos mee te doen met wat er om ons heen gebeurt en ons goed te verdiepen in wat onze religie ons nu eigenlijk voorschrijft. Allah swta zegt: Voorzeker, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid. Voor wie op Allah en de Laatste Dag hoopt. En voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

Het gene wat de profeet Mohammed saws over zijn geboortedag heeft overgeleverd is dat het op een maandag is en dat dat de reden is dat hij iedere maandag vast. Dat zou dus de beste manier en wekelijks terugkerende manier zijn om zijn verjaardag te herdenken en Allah swta zegt: Zeg (O Mohammed: “Als jullie van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is de Barmhartige, de Genadevolle.

Laten we geen dag voorbij gaan zonder onze boodschapper Mohammed saws te gedenken en te volgen.