De imam spreekt vandaag over de rol van de vrouw in de Islam. Tegenover Allah swta zijn mannen en vrouwen gelijk. Hij zich in surah ali imran:

“Nooit zal Ik het werk van iemand van jullie verloren gaan, of het nu een man of een vrouw betreft. De een komt voort uit de ander. Dus degenen die emigreren en uit hun huizen worden verdreven, en schade lijden op Mijn Weg, en degenen die strijden en gedood worden; Ik zal hen hun slechte daden zeker kwijtschelden en hen zeker toelaten tot Tuinen waaronder rivieren stromen. Een Beloning van Allah. En bij Allah is de beste Beloning.”

Man en vrouw zijn echter verschillend geschapen, en Allah swta heeft de verantwoordelijkheden zo verdeeld dat ze perfect afgestemd zijn op de mannelijke en vrouwelijke natuur. Hij heeft de man aangesteld als voogd en eindverantwoordelijke, maar deze taak zal hij nooit kunnen vervullen zonder de ondersteuning en toewijding van een gelovige vrouw. Allah swta zegt in surah ar-rum:

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarbij rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.

 

De belangrijkste rol die een vrouw kan vervullen is die van moeder. Zij is degene die de kinderen opvoed. De moeder moet het kind al op een jonge leeftijd meegeven dat ze altijd de waarheid moeten spreken, dat ze goed moeten zijn voor hun naasten, dat ze anderen moeten respecteren en dat ze altijd het goede moeten spreken. Het begint al op een hele jonge leeftijd. Het sleutelwoord hierbij is aandacht. De vrouw moet oprecht en serieus aandacht schenken hieraan. Dit vergt dat de vrouw kennis op doet en zich ontwikkeld. Het is dan ook essentieel dat ze gerespecteerd wordt door haar man, want alleen dan zullen ook de kinderen hun moeder respecteren. Als liefde, genegenheid, kuisheid en vroomheid de gezinsituatie kenmerken, zullen de dochters, de echtgenotes en moeders van morgen, dit meenemen naar hun eigen gezin. Zo staat de moeder aan de basis van een stabiele samenleving.

Zonder twijfel is de taak van de moeder tegenwoordig zwaarder geworden. Aan de ene kant ontbreekt het respect doordat religieuze voorschriften uit de context gehaald worden en gedrag uit de tijd van onwetendheid weer terug is gekomen. Aan de andere kant wordt de traditionele rol en beschermde omgeving ondermijnd door de roep om ‘bevrijding’ van de moslima. De hijaab is een symbool van onderdrukking in plaats van eerbiedwaardigheid, er moet werk gezocht worden en de rol van moeder verliest zijn status. Juist nu is het belangrijk dat moslimas een voorbeeld nemen aan sterke vrouwen als Mariam de moeder van Jezus, of asma’a bint abu bakr. Ook zei werden geconfronteerd met een vijandige omgeving, maar hun geloof en sterke persoonlijkheid hield hen overeind.

Gelovige mannen en gelovige vrouwen. Laat jullie in deze moeilijke tijd niet uit elkaar spelen door de sjaitaan. Moeders en dochters, bedek jullie aura en mannen, sla jullie ogen neer. Behandel elkaar met respect en steun elkaar. We kunnen niet succesvol zijn zonder de hulp van Allah swta, dus vast, doe je gebeden en zoek jullie toevlucht bij Allah.