De imam spreekt vandaag over de verplichting van de moslim jihad te doen. Letterlijk betekend jihad: ‘inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’. Er zijn vier soorten jihad, namelijk de jihad tegen jezelf, de jihad tagen de sjaitaan, de jihad tegen de ongelovigen en de jihad tegen de hypokrieten. De belangrijkste hiervan is de jihad tegen jezelf en de sjaitaan, en als je hierin nog niet succesvol bent kan er geen sprake zijn van succesvolle jihad tegen de andere twee groepen. Omar rah zei:

Reken met jezelf af, voordat er met je afgerekent wordt, en hou in gedachten dat morgen je daden weleens gewogen zouden kunnen worden en dat zou zeker een zware dag zijn.

Naast onze nafs is er ook de sjaitaan die er alles aan doet ons op het verkeerde been te zetten. Allah swta waarschuwt ons hier veelvuldig voor, hij zegt:


Kinderen van Adam! Laat de satan jullie niet in verzoeking brengen, zoals hij jullie beide voorouders uit de tuin verdreven heeft door hun hun kleding te ontnemen om hun hun schaamte te laten zien. Hij en zijn consorten zien jullie vanwaar jullie hen niet zien, Wij hebben de satans tot beschermers gemaakt van hen die niet geloven.


Dit zijn geen loze woorden. We worden gebombardeerd met films, muziek en andere invloeden waarbij de Jinns en de ongelovigen samenwerken om de mensheid langzaam maar zeker van Allah swta weg te krijgen. Deze verderfelijke invloeden hebben vaak een zeer aantrekkelijk jasje, maar magiƫrs en mooipraters waren er ook in de tijd van de profeten Allah swta zegt:


Zo hebben Wij voor iedere profeet een vijand gemaakt; satans van de mensen en de djinn van wie de een de ander mooi lijkende praat influistert om te begoochelen — en als jouw Heer gewild had, hadden zij het niet gedaan; laat hen toch met wat zij verzinnen —


Allah swta is echter in controle. We gaan niet met ons zwaard de tv te lijf. Wij weten wat de waarheid is en door rust en sabr uit te stralen zullen we ook de mensen om ons heen overtuigen dat hetgeen wij met ons hart en onze mond veroordelen in tegenspraak is met hetgeen onze heer van ons wil. Wij wensen het beste voor iedereen en kunnen slechts waarschuwen, zoals ook Allah swta dat doet, Hij zegt:


En zet jullie voor Allah in met de inzet die Hem toekomt. Hij heeft jullie verkozen en Hij heeft jullie in de godsdienst niets hinderlijks opgelegd: het geloof van jullie vader Ibrahiem. Verricht dus de salaat en geeft de zakaat en houdt jullie aan Allah vast. Hij is jullie beschermheer; een voortreffelijke beschermheer en een voortreffelijke helper.


De sjaitaan predikt slechts onderlinge verdeeldheid, hedonisme en onbeschaamdheid, maar Allah swta zegt:


dan zal voor wie onbeschaamd was en het tegenwoordige leven verkoos het hellevuur de verblijfplaats zijn. Maar dan zal voor wie vreesde om voor zijn Heer te staan en zich zijn persoonlijke neigingen ontzegde de tuin de verblijfplaats zijn.


Geef het goede voorbeeld en blijf standvastig, en ben in constante strijd met je nafs en de sjaitaan opdat je in dit leven en het latere leven succesvol zal zijn.