De imam spreekt vandaag over het het belang van het liefhebben van Allah swta en de profeet Mohammed saws. De profeet Mohammed saws zei:

Niemand van jullie zal echt geloven tot ik meer geliefd ben bij hem dan zijn vader, zijn zoon en de gehele mensheid.


Deze liefde komt als gevolg van onze liefde voor Allah swta, want het is de boodschapper Mohammed saws die ons gered heeft van de duisternis waarin we zouden verkeren zonder zijn voorbeeld en de Koran. We moeten ons realiseren dat we door de boodschapper Mohammed saws het paradijs kunnen bereiken. Niemand in deze wereld heeft dus meer voor jou persoonlijk gedaan dan de boodschapper Mohammed saws. Allah swta zegt in ali-Imran:

Zeg o Mohammed: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie je zonden vergeven.” Allah is vergevend en barmhartig.


Het is echter geen vanzelfsprekende liefde zoals de liefde voor je familie of voor welvaart. Het vergt inspanning om ons te verdiepen in het leven van de profeet Mohammed om deze liefde te ontwikkelen. Hierdoor worden we ons bewust van de perfectie van de boodschapper saws, zijn prachtige verschijning, zijn goede manieren, zijn vriendelijkheid en zijn gedrag jegens anderen.
Er zijn verschillende manieren om deze liefde te tonen en in stand te houden. De eerste is het volgen van zijn voorbeeld. We willen hem in alles nadoen en we zijn bang dat ons gedrag in tegenspraak is met de sunnah. Ook proberen we constant zijn daden te herinneren en ze te benoemen. Daarnaast houden we meer van de profeet Mohammed saws dan dat we van onszelf houden. We realiseren ons dat er niemand perfecter is hij saws. Het ons verdiepen in zijn leven laat ons hem missen en we zouden er alles voor over hebben hem te ontmoeten. De boodschapper Mohammed saws zei:
Degene die de volgende drie dingen bereikt zal de zoetheid van het geloof proeven: Om Allah swta en zijn boodschapper saws meer geliefd te maken dan wat dan ook, om een persoon lief te hebben voor geen andere reden dan Allah swta en om het terugkeren naar ongeloof zoveel te haten als in het vuur geworpen worden.
De echte liefde van Allah swta zullen we pas proeven als we de boodschapper Mohammed saws in alles gehoorzamen en ver weg blijven van alles wat hij verbiedt. Het was de profeet Mohammed saws die de zware taak kreeg aan ons door te geven wat Alah swta van ons verwacht. Maar deze liefde voor de profeet saws is soms niet goed gegrondvest. De profeet Mohammed saws zei:


Als je van me houdt, houdt er dan rekening mee dat armoede deze liefde kan aantasten, want armoede raakt degene die van mij houden harder dan een rivier die de heuvel afstroomt.

Allah swta waarschuwt ons:


Zeg O Mohammed: “Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie je verworven hebben en koopwaar waarvan jullie onverkoopbaarheid vrezen en woonhuizen die jullie bevallen voor jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn gezant en inspanning op Zijn weg, wacht dan maar af tot Allah met Zijn beschikking komt. Allah wijst de verdorven mensen niet in de goede richting.”


De metgezellen van de profeet Mohammed bleken onkwetsbaar hiervoor. Na zijn dood was de eenzaamheid en leegte tastbaar. Niets wilde zij liever dan zich weer bij hem voegen. Zij hielden zich vast aan de belofte van de Boodschapper Mohammed dat zij in het hiernamaals verenigd zouden worden met degene van wie ze hielden, en er was niemand op de aarde van wie zij meer hielden dan de boodschapper Mohammed saws.