We streven er allemaal naar om succesvol te zijn. Succes voor een gelovige heeft echter een andere lading dan het succes dat een niet-gelovige nastreeft. Aardse zaken zijn slechts tijdelijk, en hoewel de gehele mensheid door Allah swta is begenadigt met enorme zegeningen, het genieten hiervan zal slechts tot succes leiden als we ook daadwerkelijk dankbaarheid hiervoor tonen. Veel van deze gunsten worden vanzelfsprekend als we niet constant bewust zijn van het feit dat Allah swta deze gunsten ook weer kan terugtrekken. Uiteindelijk zal alles ten einde komen, niks hebben we zelf in handen, Allah swta zegt:

Alles wat op aarde is zal vergaan. Enkel het aangezicht van jullie Heer blijft eeuwig voort bestaan, de Bezitter van Grootsheid en Eer. (55:26)

Allah swta draagt ons op om kennis op te doen en de mensen die kennis hebben te respecteren. Het vergaren van kennis kan ook een gevaar opleveren. Naast het hebben van kennis is het namelijk ook belangrijk de opgedane kennis te implementeren in ons dagelijks leven. Daarnaast is het zaak ver weg te blijven van trots en arrogantie. Degene die daar toe in staat zijn, zijn pas de echte geleerden en de erfgenamen van de boodschapper Mohammed saws. Allah swta zegt:

Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen. En Allah is Zich welbewust van wat jullie doen. (58:11)

Mensen die kennis opdoen realiseren zich: er is altijd ruimte voor vergeving. Geen zonde te groot, of met de juiste smeekbede en de juiste intentie zal Allah swta je zondes vergeven. Dit is echter geen vrijbrief te zondigen en dan er vanuit te gaan dat je het later wel weer goed zal maken. De dood is altijd dichtbij, zonden vervuilen je hart, brengen je steeds verder weg van het geloof en maken je kwetsbaarder voor de influisteringen van de Sjaitaan. Deze zal je proberen steeds verder te laten afdwalen en dit risico wil je ten alle tijden vermijden. Houdt je hart schoon en herinner jezelf vaak aan de grootsheid van je heer. Zonden leiden nooit tot goede uitkomsten, en voorkomen is beter dan genezen. Allah swta zegt: 

Iedereen die eer wenst: aan Allah behoort alle eer. Tot Hem stijgen alle goede woorden op en de goede daden stijgen daarboven uit. En degenen die kwade plannen smeden, voor hen zal er een zware bestraffing zijn. (35:10)

Het jezelf omringen met de goede mensen is belangrijk, maar je alleen in hun gezelschap bevinden is niet genoeg. Je kan je vriend vragen om du’a voor je te doen als hij naar de moskee gaat, maar wat weerhoudt je met hem mee te gaan? Wordt geen ballast waardoor de goede mensen zich van je af zullen wenden en je berooid achter zal blijven. Wat ga je doen in die tijd dat je vrienden naar de moskee gaan? Geld verdienen? Plezier maken? Dit wereldse leven zit vol spel en afleiding. Wat is er een hoop te doen, maar iedere dag raakt deze wereld verder van je af. Iedere minuut die voorbij is ben je een stukje gestorven. Alles houdt op, Allah swta zegt: Waarlijk, jij zal sterven en waarlijk, zij zullen sterven. (39:30)Dit terwijl het hiernamaals met rasse schreden dichterbij komt. De boodschapper Mohammed saws verliet zelden een samenkomst zonder de volgende woorden gesproken te hebben: Oh heer, laat ons U genoeg vrezen, zodat het ongehoorzaamheid voorkomt en laat ons u gehoorzamen zodat we het paradijs kunnen bereiken. Geef ons zekerheid, zodat de beproevingen van deze wereld makkelijk te dragen zijn. Preserveer ons gehoor, ons zicht en onze kracht zolang u ons in leven houdt. Geef ons de mogelijkheid angst in te boezemen bij degenen die ons krenken en die vijandschap tonen. Maak ons geloof sterk en de wereld van ondergeschikt belang. Geef ons kennis en wijsheid en voorkom dat we onderworpen worden aan degenen die geen genade met ons hebben.