De boodschapper Mohammed saws begroette de maand ramadan op een speciale manier en leerde ons de waarde van deze gezegende maand. Hij saws zei:

De maand ramadan is gearriveerd, een gezegende maand in welke de Almachtige ons heeft opgedragen te vasten. Vanaf het begin van deze maand zijn de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten. De duivels zijn geketend en tijdens deze maand is een nacht die beter is dan duizend maanden. Iedereen die deze maand veronachtzaamd zal zeker een hoop goedheid missen.

Zes maanden lang hadden de metgezellen al gebeden deze maand te mogen bereiken en de zes volgende maanden smeekten ze dat hun goede daden aanvaard zouden worden. Al tijdens de twee voorgaande maanden zetten ze zich extra in om klaar te zijn voor de ramadan. Nog meer vasten, nog meer nachtgebeden, nog meer liefdadigheid. Hopelijk hebben ook wij gebruik gemaakt van de afgelopen tijd, maar zo niet is dit reden genoeg vanaf nu extra ons best te doen. Allah swta heeft tijdens de maand van het heilige boek de poorten van de hel gesloten en de duivels geketend, dus dit maakt het een stuk makkelijker ons te focussen op het wezenlijke en de dagelijkse beslommeringen niet in de weg te laten zitten. Ramadan is een maand van vasten, van koran recitatie, van nachtgebeden en smeekbedes, niet van computerspelletjes, tv en social media.

De ramadan is een tijd van oprechte berouw. Reflecteren op het afgelopen jaar, vergeving vragen voor al onze zonden en tekortkomingen en oprecht beloven dat we na de heilige maand onze wegen zullen veranderen. Het is geen maand waarin we ons even met het geloof bezig houden om ons daarna weer dezelfde fouten te gaan maken. Onze intentie moet zijn een nieuwe start te maken. Allah swta beoordeelt ons op intentie, als die niet goed is, doen we onszelf tekort. Onze daden worden vruchteloos, hol, als we ons niet voornemen een betere dienaar te worden.

Tijd is kostbaar, en vooral tijdens de ramadan. Geen moment moeten we verspillen. De onwetenden kijken uit naar het einde, het moment waarop zij weer ongebreideld kunnen eten en drinken, hun normale leven weer op kunnen pakken. Nee, een rechtschapen dienaar ziet met lede ogen de dagen voorbij gaan en vreest het einde van de maand, omdat hij nog zoveel wil doen, zoveel Koran wil reciteren, zoveel smeekbedes wil verrichten.

Beste broeders en zusters, hopelijk hebben jullie uitgekeken naar deze maand. Niet voor de gezelligheid en het lekkere eten, maar met de oprechte intentie gebruik te maken van de zegeningen en beloningen die te behalen zijn. De kans om onze zonden vergeven te krijgen en terug te keren naar het rechte pad. De moskee is de plek waar onze gemeenschap zich verzamelt. Hier bidden we gezamenlijk en ondersteunen we elkaar het goede te doen. Onze harten vullen zich met geluk en gedurende de maand merken we dat ons hart en onze ziel steeds meer gezuiverd worden.

Maar ook ons lichaam is aan zuivering toe. Het vasten zorgt ervoor dat de gewenning aan snoep, zoetigheid en het sowieso veel te veel eten minder wordt. We merken hoe weinig we eigenlijk nodig hebben en als we de sunnah volgen en ons niet ’s nachts gaan volproppen zal naast onze discipline ook onze gezondheid erop vooruit gaan.   

De gezegende maand is een kans voor ons om onze band met de Almachtige God te hernieuwen, om gehoorzaam te blijven en het kwaad te vermijden. De maand Ramadan is de maand van spiritualiteit, de maand van genegenheid. Hij brengt vrede en verdraagzaamheid in de samenleving,  goedheid voor iedereen. De maand Ramadan is de maand van gehoorzaamheid en de maand van veel goede daden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.