Woensdagavond met zonsondergang begon Dhul-Hijjah. De profeet Mohammed saws vertelde ons dat dit een bijzondere tijd is, een tijd waarin Allah swta nog eens extra barmhartig zal omspringen bij het vergeven van zonden en het toekennen van goede daden. Waar de laatste tien nachten van ramadan als de beste nachten van het jaar worden gezien, worden de eerste tien dagen van deze maand als de beste tien dagen gezien. De boodschapper Mohammed saws zei: “Er zijn geen dagen waarop rechtvaardige daden meer geliefd zijn bij God dan deze tien dagen. De metgezellen vroegen: zelfs beter dan Jihad? De boodschapper saws antwoordde: Beter zelfs dan vechten in de naam van Allah, tenzij een man al zijn geld en zijn leven in de waagschaal legt tijdens een heilige oorlog en geen van beide huiswaarts keert.

Het is niet zo dat we deze periode als een tussenstop in ons dagelijks leven moeten zien. Zoals de ramadan zijn ook deze tien dagen bedoeld om je weer even bij je positieven te brengen. De beloning voor je gebeden, je smeekbedes, je dhikr, het wordt allemaal verveelvoudigd, maar de echte beloning komt als je na deze tien dagen deze rituelen weer met extra verve incorporeert in je dagelijkse ritme. Dit gaat verder dan de religieuze rituelen, goede daden zijn ook een vorm van aanbidding, dus wees goed voor je ouders, besteedt tijd aan je familie, verwen je vrouw en kinderen. Naast de familiebanden is er ook nog de werkrelatie waar we veel aandacht aan moeten besteden. Als we in dienst zijn en betaald worden is het niet toegestaan om ons werk te verwaarlozen en als we zelf werknemers in dienst hebben dan dienen we verantwoordelijkheid voor ze nemen en ze goed te behandelen. Ook dit zijn weer daden van aanbidding, ze leveren extra op tijdens deze tien dagen, maar de gecreëerde bewustwording moet verder strekken het begin van Dhul-Hijjah.

Natuurlijk is dit ook de tijd van Hajj en umrah, evenementen waar soms een leven lang naar uitgekeken en voor gespaard wordt en verplicht gesteld door Allah swta, Hij zegt:

En verkondig aan de mensheid de Haddj. Zij zullen te voet en op elke magere kameel naar jou komen, zij zullen van diepe en verre bergpassen komen. Zij zullen getuigen van de vele voordelen en de Naam” van Allah uitspreken op de aangewezen dagen over het slachtvee waar Hij hen mee voorzien heeft. Eet ervan en voedt de arme behoeftige.

Het belang hiervan is dan ook niet te overschatten. De boodschapper Mohammed saws zei: Blijf op Hajj en Umrah gaan, want ze zullen armoede en zonden doen verdwijnen zoals vuur de onregelmatigheden uit ijzer, zilver en goud doet verdwijnen. Een succesvolle pelgrimage heeft geen andere beloning dan het betreden van het paradijs. Aan het eind van deze tien dagen dienen we een offer te brengen, de grootte ervan is afhankelijk van onze omstandigheden. Voor een man met zijn gezin is het offeren van één schaap genoeg. Mocht je zelf willen offeren is het niet toegestaan je nagels en haren te knippen vanaf de eerste dag van Dhull hijjah.

Een ander belangrijk onderdeel van deze tien dagen is het hardop danken van onze schepper. De boodschapper Mohammed saws zei: Er zijn dagen zo belangrijk bij de verhevene dan deze dagen en de goede daden die we er in doen worden het meest gewaardeerd van het hele jaar. Zorg dus dat je constant hardop getuigd dat er geen God is dan Allah, dat hij de grootste is en prijs hem zodat iedereen het kan horen. La illah illalah, allahu akbar en alhamdoellilah. De sunnah was het elkaar toe te roepen en zo deze prijzingen constant over de steden en dorpen te laten rollen.  

Velen van ons vasten deze tien dagen, sowieso de dag van Arafat aangezien het vasten op deze dag de fouten van afgelopen jaar en komend jaar goed maakt. Reciteer overdag ook de Koran, want de zegeningen zijn overdag het grootst. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.