Niks gebeurd op de aarde, zonder dat Allah swta hier van op de hoogte is. Geen mosterdzaadje of zandkorrel diep onder de grond ontsnapt aan zijn bewustzijn. Zijn goedheid is oneindig en zijn vergevingsgezindheid kent geen grenzen. Toch gaan dingen niet constant van een leien dakje. Het leven van de gelovige kan vol met tegenslagen en problemen zitten. De barmhartigheid van onze schepper en de schijnbare onrechtvaardigheid die men in de wereld aantreft zijn echter niet in tegenspraak met elkaar. De boodschapper Mohammed saws zei: Er zijn mensen onder de gelovigen bij wie hun geloof slechts gewaarborgd blijft als ze arm en behoeftig zijn, en als Allah swta ze rijk maakt zou zijn rijkdom hem corrumperen en zijn geloof vernietigen. Maar er zijn ook dienaren van Allah swta die door de barmhartige rijk gemaakt worden, aangezien armoede hen van het rechte pad zou doen raken. Allah swta is de al wetende en leidt de mensen naar wat er zich in hun harten bevind.

Allah swta waarschuwt ons in de Koran constant dat we dit leven in perspectief moeten plaatsen. Niet voor niks is het voortdurend lezen van de Koran een goed medicijn tegen onvrede en verongelijktheid, maar het brengt net zo goed troost. Allah swta zegt: Iedere ziel zal de dood ervaren. Wij zullen jullie testen op jullie geduld en dankbaarheid met zowel kwade als goede beproevingen, zoals armoede, rijkdom, ziekte en gezondheid. En tot Ons zullen jullie terugkeren.

Niemand zal onrecht aangedaan worden, want als sluitstuk van dit leven is er de dag des oordeels, waarop daden worden gewogen en geslaagde testen als vergeving van de zonden gelden. Degenen die zich realiseerden dat ondanks de dingen die misschien mis gingen, er genoeg was om dankbaar voor te zijn. Allah swta zegt:

O mens! Wat heeft jou onachtzaam gemaakt over jullie Heer, de Edele? Degene die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?

Nee, arrogantie is niet op zijn plaats, hoe grote auto of huis je ook hebt, hoeveel titels je hebt vergaard. Net zo min als ondankbaarheid, omdat je niet de mooie jurk heb die je vrienden op facebook showen of op luxe vakanties gaat, zoals je buren. Allah swta zegt:

Weet dat het leven van deze wereld slechts een spel is, een vermaak, praal en wederzijdse vertoning onder jullie en rivaliteit met betrekking tot weelde en kinderen, zoals de gewassen van de boer na een regenbui opzien baart. Daarna drogen ze op en je ziet ze geel worden; dan wordt het stro. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en vergiffenis van Allah en zijn welbehagen terwijl het wereldse leven slechts een verleidende genieting is.

We hebben weinig tijd, niet kunnen we wachten tot morgen om onze wegen aan te passen. We kunnen niet wachten met ons te verdiepen in ons geloof, in de wijsheid die schuilt achter de schepping. Door onwetendheid kunnen we de beproevingen en zegeningen van Allah niet herkennen en zijn we gedoemd fout na fout te maken. Allah swta zegt:

Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij terug, Zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!”

Zolang we ademen is het nog niet te laat. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.