Vandaag spreekt de imam over het gevaar van magie. De profeet Mohammed saws openbaarde dat Allah swta het als één van de zeven zonden ziet, en dat Allah swta die zich met magie ingeven op de dag des oordeels bij de verliezers zal horen. De boodschapper Mohammed saws zei: Vermijd de zeven verschrikkelijke zonden: Genoten toekennen aan Allah swta, magie, het doden van onschuldigen, het soepperen van de bezittingen van een wees, rente, vluchten op het slagveld en eerzame vrouwen beschuldigen van overspel en ontucht.

Voor de gelovige is er geen twijfel over het bestaan van magie. Magiers maken gebruik van de diensten van Jinns en zijn hierdoor in staat mensen een rad voor het ogen te draaien. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk het inschakelen van een magiër is of om zelf een magier te zijn. De profeet Mohammed saws zei: drie mensen komen het paradijs niet in, namelijk de alcoholverslaafde, de magier en degene die niet in lotsbestemming geloofd. De gelovige heeft namelijk een rotsvast vertrouwen dat alles wat hem overkomt de wil van Allah is. Allah swta zegt namelijk:  

 Er is niemand die een ramp overkomt, zonder toestemming van Allah. En wie in Allah gelooft en ervan overtuigd is dat alleen Hij de ramp teniet kan doen: zijn hart leidt Hij. En Allah is Alwetend over alle zaken.

Het gebruik maken van magie gezien wordt als ongeloof en Allah swta zal tot 40 dagen na het bezoeken van magiër de gebeden niet accepteren. Wat voor ziekte of kwaal je ook hebt, ten eerste zal de magiër je nooit echt kunnen genezen, en het verlies van zegeningen van Allah swta die het gevolg zijn van het bezoek staan niet in verhouding tot de eventuele tijdelijke verlichting die de magiër lijkt te brengen.

Solomon werd betticht van het gebruik maken van magie, maar Allah swta pleit hem in de Koran vrij. In hetzelfde vers herhaalt Allah swta de waarschuwing van de engelen Harut en Marut voor magie. Het belangrijkste wapenfeit die de satan en zijn jinns kunnen bewerkstelligen is verdeeldheid zaaien tussen man en vrouw, en dit is dus ook één van de specialiteiten van de magier.

Hoewel we magie serieus moeten nemen heeft de profeet Mohammed saws ons genoeg middelen gegeven ons hiertegen te beschermen. De belangrijkste middelen zijn bewustwording hoe gevaarlijk magie is en het doen van du’a. De profeet Mohammed saws zocht bescherming tegen magie door de recitatie van surah falag en annaas. Moge Allah swta onze gemeenschap beschermen tegen magie en onwetendheid.