Vandaag spreekt de imam over één van de meest makkelijke en tegelijk meest gevaarlijke zondes. Hoe eenvoudig is het onder het genot van een kopje thee en een koekje jou plaats in het paradijs te verspelen. De zonde die vandaag besproken wordt is het roddelen of kwaadspreken. Allah swta spreekt hier uitvoerig over in Surah Al hujurat, Hij zegt:

O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, verifieer het dan, zodat jullie een onschuldig volk niet vanwege jullie onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan.

O jullie die geloven, laat een volk een ander volk niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan hen en laat vrouwen andere vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan hen. En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met beledigende bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof te hebben omarmd. En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers.

O jullie die geloven, vermijd jullie vermoedens. Voorwaar, een deel van deze vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.

De tong is één van de grootste gunsten van Allah swta. Hiermee getuigen wij dat we Moslim zijn en prijzen we onze Heer. We kunnen er echter ook mee roddelen, een zeer gevaarlijke bezigheid. de Boodschapper van Allaah zei: ”Degene die waarlijk in Allah en de Laatste Dag gelooft moet het goede zeggen of zijn mond houden.” Hij zei ook: ”Weten jullie wat roddel is? Er werd geantwoord: Allaah en Zijn Boodschapper weten het beste. Hij zei: Als je iets over je broeder zegt, wat hij niet leuk vindt, dat is roddelen. Iemand zei: Maar wat als mijn broeder zo is zoals ik zeg? Hij zei: Als hij is zoals je zegt, dan heb je geroddeld en als hij niet is zoals je zegt, dan heb je hem belasterd.”1 

Onder roddelen valt bijvoorbeeld ook het wijzen, knipogen of gebaren. Aisha raah heeft gezegd: ”Een vrouw kwam langs bij ons en toen ze wegging, maakte ik een gebaar met mijn hand dat ze kort was. De Profeet zei toen tegen mij: dit is roddel.”

Op persoonlijk niveau kan roddel en achterklap enorme schade aanbrengen, maar Allah swta spreekt in het vers over volken. We moeten ophouden hele volken te stigmatiseren, want dat kan zelfs leiden tot oorlog. Marokkanen zijn eigenwijs, Arabieren zijn arrogant, Iraniers zijn kafiers. We hebben het hier over miljoenen mensen die we niet over één kam kunnen scheren. De profeet saws zei: ”De Moslim is degene voor wiens tong en handen de andere Moslims veilig zijn.”5

Beste broeders en zusters, als er in jou omgeving geroddeld wordt, zeg er iets van, zo bescherm je je eigen imaan, maar ook die van je broeders en zusters om je heen. Als er niet naar je geluisterd wordt moet je het gezelschap verlaten. De goede daden van deelgenoten in roddelen worden namelijk gegeven aan degene waarover geroddeld word. En indien hij geen goede daden heeft, zal je de zondes van die persoon ontvangen.

De media is gebouwd op roddel, achterklap en laster. Roddels over bekende personen, stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen, opruiende politici en commentatoren. Wij als Moslims zijn hier zelf slachtoffer van. Verzwak onze gemeenschap niet door hieraan toe te geven, wees positief over je broeders en zusters. Spreek mensen persoonlijk aan als ze dingen fout doen. Onze Profeet saws zei: ”Wie een weerwoord geeft wanneer over de eer van zijn medebroeder wordt gesproken, Allaah zal het vuur van hem weren op de Dag des Oordeels.”