Er is consensus onder de mensen, we zien het om ons heen en voelen in ons hart dat moraliteit de eerste vereiste is voor het bouwen en laten opbloeien van naties. Geen enkele religie en geen enkele wetgeving kan blijven bestaan als er niet in aangegeven wordt dat goede manieren de basis ervan vormen. De boodschapper Mohammed saws zei: Ik ben slechts gekomen om jullie moreel gedrag te perfectioneren. Dat is de Islamitische boodschap, hetgeen waarmee de profeet van vergeving en leider van onze natie saws kwam. Onbaatzuchtigheid is beter dan liefde en vriendschap en het getuigd van standvastigheid in het geloof en een vertrouwen in hetgeen waarmee de boodschapper Mohammed saws kwam.

De boodschapper Mohammed saws zei: Niemand is een echte gelovige totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst. Dit is de hoogste vorm van onzelfzuchtigheid. We proberen onze behoeftes te beteugelen en anderen voor te laten gaan. Onbaatzuchtigheid is de hoogste omgangsvorm die er is, gevolgd door rechtvaardigheid. Rechtvaardig verhoogt een gemeenschap en zorgt voor veiligheid en vertrouwen. Het was een belangrijk onderdeel van hetgeen waarmee de boodschapper Mohammeds saws kwam, maar het werd aangevuld met het tegenovergestelde van egoïsme en hebzucht, onbaatzuchtigheid. Het smeed een gemeenschap tot een hechte groep, waarbij zijn leden in staat zijn ongelofelijke dingen te bereiken. Denk aan de tijd dat de emigranten binnendruppelden in Medina, zonder bezittingen, maar ze werden verwelkomt als broeders en alles werd met ze gedeeld. Allah swta zegt:

En degenen die vóór hen in Medina huizen hadden en tot het geloof gekomen waren, zij houden van degenen die naar hen emigreerden, en zij hebben geen jaloersheid in hun harten op wat aan hen gegeven is. En zij geven aan hen de voorkeur boven henzelf, zelfs als zij het nodig hebben. En wie zich hoedt voor zijn eigen vrekkigheid: zij behoren zeer zeker tot de” succesvollen.

Maar ook andersom werd door de boodschapper Mohammed saws het goede voorbeeld gegeven. Toen één van de ansaar de boodschapper Mohammed saws om zijn shirt vroeg, trok de profeet Mohammed saws deze zonder te aarzelen uit om het hem te geven.

Niemand was onbaatzuchtiger dan de beste der creatie, de boodschapper Mohammed saws en hij leerde ons anderen boven onszelf te plaatsen en altijd rekening te houden met de ander. Wees genereus en bereik een hoge status, niet door je mooie kleren of grote auto, maar door in staat te zijn jezelf weg te cijferen en anderen voor te laten gaan. Zo zul je bijdragen aan een betere maatschappij en de onderlinge verbondenheid bevorderen. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.