In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Beste broeders en zusters,

De lezing van vandaag gaat over het Spreken van goede woorden, of anders te zwijgen. Onze geliefde Profeet v.z.m.h heeft gezegt; “O wie geloofd in Allah en de dag des oordeels, spreek goede woorden of zwijg”.
Een van de vele problemen binnen onze samenleving is het onnodig praten over zaken die ons niet baten. het roddelen over andere broeders en zusters in hun afwezigheid, of ze kwetsen in hun aanwezigheid. Dit doen wij met regelmaat en vaak uit onwetendheid, maar het is een ernstige zaak ,omdat we niet realiseren wat de consequenties hiervan zijn. Allah swta zegt in الحجرات vers 11:

Jullie die geloven! Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken. Misschien zijn zij juist beter dan jullie! En ook vrouwen moeten dat niet doen. Misschien zijn zij juist beter dan jullie! En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen. Schandelijkheid, dat is pas een slechte naam, nadat het geloof is aangenomen. En wie geen berouw tonen, dat zijn dan de onrechtplegers.

En Hij gaat verder in het volgende vers:

Jullie die geloven! Vermijdt vele vermoedens — sommige vermoedens zijn zonde — en spioneert niet en roddelt niet over elkaar. Zou een van jullie graag het vlees van zijn dode broeder eten? Dat zouden jullie toch verafschuwen. En vreest God; God is een genadegever en barmhartig.

Door niet bewust te zijn van wat wij zeggen, brengen wij zowel ons zelf als andere moslims in gevaar. Ja zeker in gevaar, omdat roddelen en slechte woorden gebruiken tegen over elkaar kan zorgen voor schade in de relatie tussen man en vrouw, tussen broers en zussen, ja, zelfs gehele families kunnen ontwricht worden doordat er hevige ruzies ontstaan.
Probeer ten alle tijden juist het goede over elkaar te spreken. Bedek elkaars zonden in plaats van die openbaar te maken. Verricht dua voor jouw broeders en zusters en wees blij voor hen in plaats van te misgunnen en haten. Vergeet niet dat al onze lichaamsdelen zullen spreken op de dag des oordeels. Onze  tong zal spreken op die dag. Hij zal de waarheid spreken en geen leugens. Wees bewust met alles wat je zegt. Allah soebhanaho wa taala  heeft dit verduidelijkt in zijn heilige boek en zegt in Soura “al Ahzaab (De bondgenoten) Vers 70:

“O jullie die geloven, vrees Allah en spreek goede woorden”. dan zal Hij jullie daden verbeteren en jullie je zonden vergeven. En wie God en Zijn gezant gehoorzaamt heeft een geweldige triomf behaald.

Een sahabi vroeg aan de profeet mohammed v.z.m.h welke daden de grootste afstand tussen hem en het vuur zouden creeeren. De profeet Mohammed saws pakte zijn tong en zei: houdt deze goed onder controle, want hetgene wat de tong voortbrengt zal de meeste mensen in het vuur doen belanden!

Beste broeders en zusters:
Het spreken van goede woorden en het vochtig houden van de tong om Allah te gedenken is vele malen beter dan het slechte of twijfelachtige uit te spreken. Allah beloont ons hiervoor elke keer. Wees bewust hiervan en maak hiervan gebruik, want als het eenmaal uit de mond is gekomen kunnen wij het niet meer terug nemen.
Moge Allah onze tongen vergeven als wij slechte woorden hebben gezegd en Moge Allah onze tongen belonen als wij Hem veelvuldig hebben geprezen.