De aardkorst waarop wij leven is flinterdun. De verschillende continenten drijven op gloeiend heet en vloeibaar gesteente. De mens waant zich veilig, zich niet bewust van de ziedende krachten die zich onder zijn voeten bevinden. Er zijn momenten dat Allah swta laat zien hoe precair onze situatie eigenlijk is en dat we machteloos zijn tegen het natuurgeweld dat onze schepper controleert. Hij houdt ons veilig, maar Hij waarschuwt ons in zijn boek en met echte natuurrampen dat we deze veiligheid niet aan onszelf te danken hebben. Allah swta zegt:

Voelen jullie je er veilig voor dat Hij Die in de hemel is, jullie niet zal doen verzwelgen als de aarde plotseling begint te schudden?

Aardbevingen zijn de meest genoemde natuurramp en het toenemen van de frequentie ervan duidt op het naderen van de dag des oordeels. De boodschapper Mohammed saws zei: Het laatste uur zal niet komen voordat religieuze kennis verdwijnt, het aantal aardbevingen zal toenemen en er enorm veel geld onder de mensen te vinden is. Dit geld denken we te kunnen gebruiken voor schuilkelders, aardbeving bestendige gebouwen of waarschuwingssystemen. Sommigen wanen zich veilig en zijn arrogant omdat ze toevallig de tektonische oorzaak van aardbevingen hebben uitgevonden. Ze gaan voorbij aan de waarschuwing, Allah swta zegt:

Voorwaar, zij hebben de Waarheid verworpen toen het tot hen kwam, maar zij zullen de werkelijkheid, die zij bespotten, leren kennen.

De echte les die Allah swta de mens met natuurrampen wil leren gaat aan hen voorbij gaan. Allah swta zegt:

Hebben zij niet gezien hoeveel generaties vόόr hen Wij vernietigd hebben, gemeenschappen die Wij op aarde macht gegeven hadden, macht die Wij jullie niet gegeven hebben. En voor wie Wij uit de hemel regen uitgegoten hebben en die Wij rivieren die onder hen door stroomden brachten. Toch hebben Wij hen voor hun zonden vernietigd en deden hen na andere generaties opstaan.

De gelovige slaat de schrik echter om het hart als hij slachtoffer is of bij het zien van de beelden op tv. Tijdens het leven van de boodschapper Mohammed saws waren er geen aardbevingen, maar toen Medina door een aardbeving werd getroffen waarschuwde de toenmalige kalief Omar rah dat de gemeenschap dit over zichzelf had afgeroepen. Hij droeg de gelovigen op hun inspanningen te vergroten en waarschuwde dat als het nog een keer zou gebeuren, hij de stad zou verlaten. Al-hasan al-Basri rah zei: De gelovige is gehoorzaam ook als hij machtig is, maar de slechte persoon is ongehoorzaam als hij zich veilig waant en slechts de gehoorzamen zijn veilig van God’s misleiding.   

Na deze aardbeving droeg Omar rah de gouverneurs op extra veel te spenderen aan liefdadigheid en dit is ook wat we onze gemeenschap zien doen bij het zien van natuurrampen. We vragen onze heer nog eens extra om vergeving. Onze angst groeit, maar bij het zien van de ingestorte gebouwen putten we ook troost uit de woorden van de Boodschapper saws, die ons vertelde dat degenen die onder instortende gebouwen sterven tot de martelaren zullen behoren. Onze broeders en zusters in Turkije en Syrië hebben onze hulp hard nodig. De boodschapper saws zei: Wees barmhartig voor je medemens en Allah swta zal barmhartig voor jou zijn. Als je compassie hebt voor degenen op de aarde, Hij die in de hemel is zal compassie voor jou hebben.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.