Excuses aan de ramadan. Maar waarom excuses? Onze geliefde gast is nog niet gearriveerd of we moeten ons al verontschuldigen? We doen dit omdat we waarschijnlijk in dezelfde val gaan lopen als andere jaren. We hebben zoveel plannen. We gaan constant aan koranrecitatie doen en hem wel 10x helemaal uitlezen. We gaan veel aan liefdadigheid doen en niet slapen zonder dat we vele extra gebeden voltooid hebben. Als we naar andere jaren kijken, zien we dat vele van deze plannen falen. Maar waarom falen ze? Waarom zijn we niet in staat maximaal te profiteren van deze maand? Wat staat ons in de weg.

Als we kijken naar de metgezellen en onze recht geleide voorgangers dan valt op dat voor hen het eigenlijk het hele jaar ramadan leek. Het enige wat ze deden als de ramadan daadwerkelijk arriveerde was hun inzet vergroten. Hier waren ze al lang voor de ramadan mee bezig en voor hen was de maand een climax, maar stond niet op zichzelf. Hoe kunnen we er dus voor zorgen dat we wel het maximale uit deze tijd halen? We nemen ons voor de ramadan te gebruiken om stappen te maken. Als hoe waardevol ervaren we de tijd tijdens de ramadan? Geen minuut willen we verloren laten gaan. Maar dit zou voor ons hele jaar moeten gelden, iedere dag is kostbaar. Allah swta zegt:

Allah zorgt er voor dat de nacht en de dag elkaar opvolgen. Waarlijk, in deze zaken is zeker een les voor degenen die inzicht hebben.

Ibn Kathir waarschuwde: De dagen gaan voorbij, maar we worden constant afgeleid. De minuten en seconden die voorbij gaan komen niet meer terug, zelfs niet als we bergen aan goud en zilver er voor over hebben.

Natuurlijk grijpt het ons allemaal wel eens naar de keel. De beproevingen zijn zwaar, onze imaan is laag en je zou liever willen dat de pennen stoppen en het einde nadert. Echter, de moslim hangt niet aan het leven om te kunnen genieten van deze wereld zoals de ongelovige dat doet. De moslim hangt aan het leven omdat het hem de kans geeft meer goede daden te doen. De boodschapper Mohammed saws werd gevraagd: wie zijn de beste onder de mensen, Hij saws zei: de beste personen zijn degenen die lang leven en veel goede daden verrichten. Je jeugd, je gezondheid, je welvaart, gebruik het om je paradijs veilig te stellen. Vrees je schepper die ons niet nodig heeft, maar wij hebben hem nodig, Hij zegt:

En aan Allah behoort alles wat in de hemelen is en alles wat op aarde is. En waarlijk, Wij hebben de mensen aan wie het Boek vóór jullie werd gegeven, en ook jullie aangeraden om Allah te vrezen en jullie plichten ten opzichte van Hem na te komen. Maar als jullie ongelovig zijn, voorwaar, aan Allah behoort alles wat in de hemelen en alles wat op aarde is. En Allah is Behoefteloos, Prijzenswaardig.

Omar bin Abdul Aziz waarschuwde al dat godsvrees het belangrijkst is, en dat er naar handelen jezelf en een volk succesvol maakt, maar dat er velen zijn die dit onderschrijven, maar weinigen die er ook daadwerkelijk naar handelen. Hoor jij bij degenen die het alleen maar beamen, maar toch niet in staat zijn er naar te leven. Neem tijdens de ramadan afstand van destructieve omgevingen en vrienden, gooi je ritme om in de vaste overtuiging echt te veranderen. Succes in dit leven is onbelangrijk, snap dat toch! Allah swta zegt:

Mensen smachten naar wereldse zaken en versieringen van goud. Maar dit alles is niet anders dan vergankelijk. En het Hiernamaals bij jullie Heer is slechts voor de godvrezenden.

We kennen de overleveringen van onze voorgangers die het hele jaar door constant vastten en wij zijn al trots als we het een maandje volhouden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.