Bismillahi ragmani rahiem,

Nog ongeveer twee weken en de belangrijkste maand van het jaar arriveert. Het belangrijkste element van deze maand is het vasten, Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen die vóór jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.

Het is een maand waar de gelovigen naar uitkijken, een maand waarin de beloningen voor het oprapen liggen en de mogelijkheid zich te reinigen. In deze maand kan je kijken of je op de goede weg bent. Indien het je moeite kost optimaal gebruik van deze maand te maken, is het mogelijk dat je je iman gedurende het jaar te veel veronachtzaamd hebt. De profeet Mohammed saws zei: Nooit is er een betere maand geweest voor de gelovigen en nooit is er een ergere maand geweest voor de hypocrieten. 

Voor mensen van begrip is het vasten geen straf, maar een manier om dichter bij de schepper te komen en naarmate de ramadan vordert in een steeds betere staat te komen. Dit is onderdeel van de belonging van Allah, hoewel we naar de ware beloning voor het vasten slechts kunnen gissen. De profeet Mohammed saws zei: Al de beloningen voor de daden van het nageslacht van Adam zijn voor hemzelf en de beloning zal door Allah swta verveelvoudigd worden. Behalve het vasten aangezien dat slechts voor mij gedaan wordt. Ik zal hiervoor belonen, aangezien de vastende persoon zijn lusten, eten en drinken slechts voor mij beteugeld. De vastende zal twee blije momenten kennen, namelijk bij het verbreken van het vasten en wanneer hij zijn Heer ontmoet.

De beloningen de Allah swta ons in het vooruitzicht stelt staan weer niet verhouding met de inspanning die we hiervoor moeten doen. Allah swta wil het ons namelijk gemakkelijk maken, Hij zegt:

De maand Ramadan is de maand waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijk bewijs van de Leiding en het onderscheid. Dus wie van jullie de nieuwe maan van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten en iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal dagen vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

De moskee speelt een belangrijke rol tijdens de ramadan, maar het coronavirus zorgt nog voor onzekerheid. Taraweh is de beste sunnah, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen we noodgedwongen dit thuis moeten doen. Moge Allah swta het voor ons makkelijk maken samen te komen om zo de onderlinge banden te kunnen versterken.