De maand ramadan is als de beste bezoeker die de sfeer in huis verbetert, de bewoners met elkaar verbindt en ook nog eens een grote hoeveelheid cadeaus met zich meebrengt. Hij brengt zegeningen en gunsten. De ramadan is de maand van het vasten en de Koran. Deze maand is speciaal gekozen voor de gemeenschap van de boodschapper Mohammed saws. Allah swta zegt in surah al qasas:

En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij kiest uit.

Allah is het die zeven hemelen geschapen heeft en van de aarde evenveel, waarbij de ordening ertussen neerdaalde opdat jullie weten dat Allah almachtig is en dat Allah alles met Zijn kennis omvat.

Allah swta heeft zeven hemelen geschapen, en hij koos de zevende voor hemzelf. Deze hemel bevindt zich naast de troon. Hij schiep vele hemelen, maar firdaus koos hij voor zichzelf. Allah swta schiep de engelen, en Gabriel, Michael en israfiel koos hij voor zichzelf. En Allah swta schiep vele profeten met hun gemeenschappen, maar de gemeenschap van de boodschapper Mohammed saws koos hij voor zichzelf. Hij zegt:

Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in God.

Dit is geen reden ons op de borst te kloppen, nee, dit gegeven zou juist tot nederigheid moeten leiden. Allah swta heeft ons uitgekozen, zijn wij het waard? De ramadan is de tijd om eens goed na te denken hoe we eigenlijk in het leven staan. Geven we ons geloof wel de plek die het verdient, of zijn we alleen scherp als de gezegende gast bij ons thuis is. We moeten ons geloof als absolute leidraad nemen om deze hoge status waar te maken en een positieve bijdrage leveren voor iedereen op aarde, Allah swta zegt:

Zo hebben Wij jullie gemaakt tot een evenwichtige gemeenschap opdat jullie getuigen zullen zijn over de mensen en opdat jullie boodschapper getuige zal zijn over jullie.

We hebben een verantwoordelijke taak, ons gedrag moet altijd exemplarisch zijn. Vandaar stuurt Allah swta ons deze beste gast, zodat we ons weer kunnen voorbereiden en reinigen. De profeet Mohammed saws zei:

Degenen die vastten tijdens de ramadan uit oprecht geloof, hopend op de beloning van zijn heer, al zijn eerdere zonden zullen hem worden vergeven. En degenen die tijdens layla till qadr in gebed staan uit oprecht geloof en hopend op de beloningen van Allah, al hun eerdere zonden zullen worden vergeven. 

Maak gebruik van deze maand om op te laden en jezelf te reinigen. Hij vliegt voorbij, dus ga goed met je tijd om. Lees de koran en doe de extra nachtgebeden. Wellicht dat het je heer tevreden maakt.