Beste broeders en zusters, vrees Allah, de almachtige en doe er alles aan om dicht bij hem te komen. Hij weet van onze tekortkomingen en zwaktes. Hij weet dat we constant zonden begaan, maar in zijn oneindige edelmoedigheid heeft hij ons hoop gegeven, hoop op een uitweg. De Boodschapper Mohammed saws zei: Iedere zoon van Adam is een zondaar, maar de beste van deze zondaren zijn degenen die vaak om vergeving smeken.

Hoewel we soms moedeloos worden van alle fouten die we begaan, is er geen reden om bij de pakken neer te zitten. De deuren naar vergiffenis zijn altijd open, ookal probeert de sjaitaan ons van het tegendeel te overtuigen. Allah swta zegt:

En wie twijfelt er aan de genade van zijn Heer behalve hij die is afgedwaald  15:56

Nee, de zondes die we begaan zouden ons juist meer vastberaden moeten maken. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta heeft gezegd: “O zoon van Adam, ik vergeef je zolang je bidt en hoopt op mijn vergeving, wat voor zondes je ook begaan hebt. O zoon van Adam, het maakt me niet uit of je zondes tot aan de hemel reiken, als je om vergeving vraagt, zal ik je vergeven. O zoon van Adam, als je naar mij toe komt met een grote berg overtredingen, maar je hebt nooit iets naast mij aanbeden, ik zet er een even grote berg vergiffenis tegenover.

Er is maar één God, één entiteit die ons kan redden van het vuur. Allah swta zegt:

Weet dus dat er geen god is dan Allah, en vraag om vergiffenis voor jouw zonden en voor de zonden van de gelovige mannen en de gelovigen vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden op aarde en jullie verblijfplaats in het Hiernamaals. 47:19

Zelfs de boodschapper Mohammed saws, de beste der creatie, was zich hier constant van bewust. Hij saws zei: Bij Allah, ik vraag meer dan zeventig keer per dag om vergeving aan mijn Schepper. De metgezellen rapporteerden dat ze hier ook constant getuige van waren. Ze tekenden op dat de boodschapper tijdens een bijeenkomst honderd keer zei: Oh heer vergeef mij en scheld mijn kwade daden kwijt, u bent de meest vergevingsgezinde.

In navolging hiervan waren de metgezellen zich ook constant bewust van het belang van aanbidding en het vragen om vergeving. Ze spendeerden zoveel mogelijk tijd hieraan. Allah swta zegt:

Zij sliepen maar weinig tijdens de nacht. En in de uren voor de ochtendschemering smeekten zij om vergeving. En van hun bezittingen was er een rechtmatig aandeel voor de bedelaar en voor degene die zich weerhield van bedelarij. En op aarde zijn Tekenen voor de overtuigden 51:17-20

Het is echter niet zo dat dit tot stress zal leiden, integendeel. De boodschapper Mohammed saws zei: Als iemand constant om vergiffenis vraagt, Allah swta zal ellende voorkomen, zijn noden verlichten en hem van levensonderhoud voorzien waarvandaan hij het niet verwacht.

Vragen om vergiffenis en het implementeren van de geboden van onze Schepper komt niet alleen jezelf, maar onze hele gemeenschap ten goede. Allah swta zal ons beschermen, Hij zegt:

En Allah zal hen niet straffen, terwijl jij O Mohammed nog in hun midden verkeert, noch zal Hij hen straffen als zij vergeving zoeken. 8:33

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.