Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op zijn boodschapper Mohammed saws, zijn familie en zijn metgezellen.
Vandaag spreekt de imam over het belang van de eerste 10 dagen van de maand dulhijja. In deze dagen vind de pelgrimage in mekka plaats, maar ook voor niet pelgrims zijn de beloningen van deze tien dagen enorm. De boodschapper Mohammed saws zei:


Er zijn geen dagen zo belangrijk in de ogen van Allah swta, de meest perfecte. De daden die in deze 10 dagen gedaan worden zijn het meest geliefd bij onze schepper, dus zeg zo vaak mogelijk la illah ilallah, allahu akbar en alhamdullilah.


Allah swta heeft het in de eerste verzen van surah fajr over deze 10 dagen, waarin hij zweert dat deze dagen zeer belangrijk zijn, Hij zegt:


Bij de dageraad.
En de tien nachten.
En het even en het oneven.
En de nacht wanneer deze verdwijnt.
Zijn er in mijn beloftes niet voldoende bewijzen voor de bezitters van verstand?


Allah swta raadt de gelovigen aan tijdens deze dagen vooral ook gebruik te maken van de nacht en fadjr gebeden, aangezien deze het hart het beste reinigen, Hij zegt in surah as-sadjah:


Hun zijden verlaten hun bedden, om hun Heer met vrees en hoop aan te roepen, en zij geven uit van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.


De meest duidelijke reden waarom deze dagen zo excelent zijn is omdat in deze periode de grootste daden van aanbidding plaatsvinden, namelijk de gebeden, het vasten, het geven van aalmoezen en de hajj. Er is geen andere periode waarin deze daden bijeenkomen.
De profeet Mohammed saws zei:

Er zijn geen dagen meer geliefd bij onze heer dan deze 10 dagen, Er werd gevraagd, zelfs niet jihad voor Allah swta? Hij saws zei, zelfs niet jihad op de weg van Allah behalve in het geval van een man die op jihad gaat en zijn leven en al zijn bezittingen in de waagschaal legt voor Allah, en terugkomt met lege handen.


De 9e dag is de dag van Arafat, de belangrijkste dag van de 10 dagen. Er is geen dag die meer mensen redt van het vuur, dan deze dag. De profeet saws zei:

De beste dag die de mensen vergeving bij hun heer gaat opleveren is de dag van arafat. De duivel is op deze dag het meest ongelukkig omdat een groot gedeelte van zijn werk van het hele jaar op 1 dag door Allah swta tenniet wordt gedaan.


Voor ons is het zaak in de komende 10 dagen de duivel zo ongelukkig mogelijk te maken. Onderschat deze dagen niet, gebruik ze optimaal door te vasten, het nachtgebed te verrichten en sadaqa te geven. Vergeef de mensen om je heen en zorg dat jou gedrag exemplarisch is. Als laatste is er overgeleverd dat de beste dua op de dag van arafat de volgende is:

La ila illalah, wahdahu, la sharika lahu, lahu mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shain qadir.

Leer hem uit je hoofd en gebruik hem om dichter bij Allah swta te komen.