Het nacht gebed is één van de beste en mooiste daden van aanbidding. Allah swta benadrukt de uren van de nacht goed te gebruiken. Hij prijst zijn dienaren die in het holst van de nacht hun bed verlaten om de Koran te reciteren en zich ter aarde werpen in de hoop op vergiffenis en beloning.  Allah swta zegt:

Waarlijk, de godvrezenden zullen in het midden van de Tuinen en de bronnen zijn. Zich in de zaken verheugend die hun Heer hen gegeven heeft. Waarlijk, vroeger waren zij de weldoeners. Zij sliepen maar weinig tijdens de nacht. En in de uren voor de ochtendschemering smeekten zij om vergeving.

De profeet Mohammed saws vertelde dat vroeger de echte rechtschapen personen te herkennen waren aan hun ijver gedurende de nacht, Hij saws zei: Jullie moeten het nachtgebed bidden, want dat is altijd de gewoonte van de rechtvaardigen die voor jullie zijn geweest. Het brengt je namelijk dichter bij je heer, het voorkomt slechte daden en zonden en houdt ziekten op afstand. Hebben we in deze tijd onze nachtgebeden geïntensiveerd? Het houdt ons gezond en bij ziekte en dood zal het ons nog meer opleveren. De boodschapper saws zei: De schepper daalt in de laatste één derde van de nacht af en zegt: Wie roept mij aan, zodat ik hem kan antwoorden? Wie vraagt mij, zodat ik hem kan geven? Wie zoekt vergeving, zodat ik hem kan vergeven?

Een succesvol huis herbergt een familie die gewend is elkaar aan te sporen tot goedheid en vroomheid. De boodschapper saws zei: Hij die ’s nachts wakker wordt, zijn vrouw wakker maakt en samen twee rak’ahs bidt zal neergeschreven worden als iemand die God veel gedenkt. 

De boodschapper Mohammed saws was het meest standvastig in het nachtgebed en de mensen om hem heen verbaasden zich over zijn kracht en doorzettingsvermogen. Eén keer was de boodschapper enorm lang aan het bidden en zijn gezicht en baard waren nat van de tranen. Toen Bilal rah kwam om hem te wekken voor het ochtendgebed schrok hij en riep uit: Maar boodschapper van Allah, Allah swta heeft u uw vorige en toekomstige daden al vergeven en u het paradijs beloofd, waarom doet u dit uzelf aan? De boodschapper Mohammed saws antwoordde: moet ik daarom juist niet een dankbare dienaar zijn? Allah swta zegt: Gelovig aan Onze Tekenen zijn slechts degenen, die wanneer zij ermee vermaand worden op hun knieën vallen, en hun Heer verheerlijken en prijzen en zij, die niet trots zijn. Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven aan liefdadigheid uit van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien. Niemand weet wat voor hen verborgen blijft voor plezier, als een beloning voor wat zij plachten te doen.

De grote sahaba waren zeer actief in de nacht en lieten zien dat het ook voor ons mogelijk is het maximale uit de nacht te halen. Ali rah bad de hele morgen totdat de zon goed en wel was opgekomen. Uthman rah reciteerde regelmatig de hele Koran in één nacht. Wat doen wij dan in onze comfortabele bedden? Waar is onze inzet? Juist in deze tijd is het onontbeerlijk de rust van de nacht aan te grijpen en ons serieus bezig te houden met ons geloof. Hoewel het opstaan misschien lastig is, dit ongemak staat niet in verhouding tot hetgeen het ons in dit leven en het hiernamaals zal opleveren. De nachten worden weer langer, dus des te meer kans om onze aanbidding te perfectioneren. Weet dat Allah swta het beste met ons voor heeft als Hij zegt:

Verricht gebeden in de duisternis van de nacht en reciteer de Koran in de vroege ochtend. Waarlijk de recitatie van de Koran in de vroege ochtend wordt altijd gadegeslagen. Het zou kunnen zijn dat jouw Heer jou in status zal verheffen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.