Oh Allah, laat Uw salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.


De gutbah gaat deze week over het gedenken van Allah, dhikr in het Arabisch. Hier moeten we niet te makkelijk over denken. Het hart van de mens is iets heel bijzonders dat Allah gemaakt heeft en het hart heeft het nodig dat wij God gedenken. Als we dat namelijk niet doen, dan verroest ons hart, zoals ook ijzer door roest wordt weggevreten. Het gedenken van Allah is voor de mens zoals een plant ook water nodig heeft. Iedereen weet dat zonder water de plant slap wordt en verdroogd. Dhikr haalt de dorst en de roest van het hart weg. Het moet daarom iets zijn dat gewoon door ons leven heen zit. Het houdt niet op met een vijfdagelijks gebed, maar het gedenken van Allah zit in alles, in je kleding, je hoofddoek, je baard, de verbazing in de wonderlijke wereld om jou heen die door Allah geschapen is, ja alles! Dhikr is wat constant aanwezig moet zijn in jouw dagelijks leven. Het kent geen grenzen. Allah swta zegt in surah al ahaab:


Oh Jullie die geloven! Gedenkt Allah veelvuldig en prijst Hem in de ochtend en in de avond. Hij is het die jullie zegent, en Zijn engelen ook, om jullie uit de duisternis naar het licht te voeren; Hij is barmhartig voor de gelovigen.


We hebben iets nodig dat ons weghoudt van deze slechte idee├źn en gedachten. We moeten onszelf tot rust laten komen en de angsten van ons leven weghalen. Zo wordt ons hart weer kalm. De beste manier die het kwaad wegjaagt is het gedenken van Allah. Dat is door dhikr. Het is de beste bescherming die wij kunnen vinden. Allah swta zegt in surah ar-ra’d:


Zij zijn degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen, doordat zij Allah gedenken. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten worden gerustgesteld.


Geen geld, macht of leger kan ons beter beschermen dan Allah, Hij zegt in surah al munafiquun:


Oh jullie die geloven! Jullie bezittingen en jullie kinderen moeten jullie er niet van afleiden Allah te gedenken. Wie dat doen, dat zijn dus de verliezers.


Alleen Hij kan voordeel, maar ook nadeel in ons leven brengen. Wat Allah aan jou wil geven kan niemand tegen houden, het goede niet, maar ook het slechte niet. Als je in moeilijkheden zit, is er niemand die jou kan helpen, behalve Hij. Hij hoort jou altijd en Hij is de Enige die helpt en kan helpen. Hij verhoort de gebeden van de mensen die het echt nodig hebben en Hij is het die de zieken geneest, alleen met Zijn Wil. Beste broeders en zusters, om alles wat wij van Hem krijgen, om alle hulp in moeilijkheden en voor alles wat Allah wel hoort als anderen niet meer luisteren, alleen al uit die dankbaarheid moet jouw tong nat blijven door Hem te gedenken.


Laat onze tong, onze handen, onze gedachten, onze voeten, ons hele lichaam en ons hele zijn niet anders dan bezig zijn met Hem te gedenken. Gedenk Hem, dag en nacht, te land en ter zee, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en bij ziekte, in het geheim en in het openbaar, in alle situaties en in alle omstandigheden en het zal je succes in dit leven en het latere leven verzekeren.