Vandaag spreekt de imam over oprechtheid. Iedere dag vragen we door het reciteren van surah fatihah vele malen of Allah swta ons op het rechte pad wil houden. We vragen zijn hulp edel, eerzaam en oprecht te kunnen zijn. Dit is wat ons op vele plekken in Koran aanraadt, Hij zegt:

Handel correct zoals aan jou bevolen is, ook jegens degenen die met jou berouw tonen, en wees niet onbeschaamd; Hij doorziet wel wat jullie doen.

Samen met je broeders en zusters probeer je de gemeenschap te verbeteren. Een betere wereld begint bij onszelf, maar we kunnen het niet alleen. Allah swta houdt ons constant in de gaten, en als we ons hiervan bewust zijn dit helpt ons beter gedrag te vertonen. We voelen dat het ons rust en zegeningen geeft als we ons gedrag proberen te perfectioneren. Het gebed, de Koran, het vasten en het geven van liefdadigheid wordt steeds belangrijker en onze iman bevindt zich op een hoog niveau. Allah swta stuurt hulp om ons bij te staan, Hij zegt:  

Maar zij die zeggen: “Onze Heer is God” en dan oprecht handelen, tot hen dalen de engelen neer. Deze engelen zeggen: “Vreest niet en weest niet bedroefd, maar verheugt jullie op de tuin die jullie is toegezegd. Wij zijn jullie medestanders in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Daarin is wat jullie zielen begeren en daarin is voor jullie wat jullie verlangen: Een gastverblijf van een Vergevende en Barmhartige.”

Dit zou genoeg stimulans moeten zijn ons uiterste best te doen de engelen en Allah swta niet teleur te stellen. We worden uitgedaagd boven onszelf uit te stijgen. We proberen elkaar af te troeven in goedheid, en dit zal juist onze onderlinge relatie verbeteren en de reputatie van onszelf en de gemeenschap ten goede komen. Er zijn alleen maar voordelen aan oprechtheid jegens de schepper, zoals Allah swta ook in de Koran aangeeft. Hij zegt:

Zij die zeggen: “Onze Heer is God” en die dan correct handelen hebben niets te vrezen, en zij zullen niet bedroefd zijn.

Sufyan ibn Abdullah vroeg aan de profeet Mohammed saws: Oh boodschapper van Allah, vertel me een woord in Islam die ik aan niemand na u hoef te vragen. De profeet Mohammed saws antwoorde: Zeg: ‘Ik vertrouw op mijn heer’ en blijf dan oprecht hierin.

Moge Allah swta ons leiden op het rechte pad.