Na de emigratie naar medina waren de Moslims militair zeer zwak vergeleken met hun Mekkaanse vijanden. Tijdens de veldslag bij Badr werd echter een klinkende overwinnig behaald, tot grote frustratie van de Mekkanen. Eén van de leiders, Umair bin Wahb, was bij terugkomst in Mekka in alle staten. Niet alleen door het verlies van de veldslag, zijn zoon was tot krijgsgevangene gemaakt en meegenomen naar Medina. Belust op wraak smeedde hij samen met Safwan bin Umayyah een plan. Hij zou net doen alsof hij naar de boodschapper Mohammed saws ging om het losgeld voor zijn zoon te betalen, maar eigenlijk was hij van plan de boodschapper saws te vermoorden. Dit was een zelfmoordactie en Safwan beloofde zijn gezin te onderhouden nadat het gelukt was.

Bij aankomst in Medina bleek dat de metgezellen niet blij waren met de aanwezigheid van deze tiran. Hij werd echter naar de boodschapper Mohammed saws begeleidt die hem begroette met de vredesgroet en hem vroeg waarom hij was gekomen. Umair antwoordde dat hij het losgeld voor zijn zoon kwam betalen. De boodschapper Mohammed saws zei: ‘Maar voor je vertrok hebben jij en Safwan besproken dat je mij zou doden en in ruil daarvoor zou Safwan je schulden afbetalen en zorg dragen voor je gezin, maar Allah swta heeft dit voorkomen.’ Umair riep uit: ‘Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat u zijn boodschapper bent! Niemand weet dit behalve Safwan en ik, alle lof zij Allah die me naar de Islam geleidt heeft.’ De boodschapper Mohammed saws beval de metgezellen Umair het geloof te leren en de krijgsgevangenen vrij te laten. Omar rah zei: ‘Waarlijk, toen ik hem net aan zag komen had ik een grote hekel aan hem, maar vanaf het moment dat hij de shahada zei houd ik meer van hem dan van sommige van mijn familieleden.’

Na de basis van de religie bijgebracht te zijn keerde Umair rah vol zelfvertrouwen terug naar Mekka, tot grote consternatie van Safwan en de andere vijanden van Allah. Hij riep op tot het goede, het geven van liefdadigheid en het omarmen van het ware geloof en wist zich gesteund door de islamitische gemeenschap, maar het belangrijkste, zijn schepper. Het in ons midden verwelkomen van een nieuwe moslim is belangrijk voor de hele gemeenschap. De nieuwe moslim verdiept zich in de bronnen en verwacht een hechte gemeenschap aan te treffen waarbij de leden edel gedrag vertonen. Voor ons is dit een aansporing ook daadwerkelijk aan zijn en Allah swta zijn verwachting te voldoen. Blijf na de vrijdagpreek alstublieft om onze nieuwe broeder te verwelkomen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.