Hoe uniek is de Islamitische gemeenschap? Over de hele wereld komen we broeders en zusters tegen die ons bijstaan zonder daar iets voor terug te willen. Tenminste, niet van ons, want ze weten dat de uiteindelijke beloning door Allah swta gegeven wordt en dat een sterke gemeenschap de basis is voor uw, mijn en hun kinderen hun succes. ’s Avonds voor het slapengaan overdenkt de Moslim zijn eigen fouten en vergeeft hij degenen die hem onrecht aangedaan hebben, omdat hem geleerd is dat dit het meeste voor hemzelf en de gemeenschap oplevert. Allah swta zegt:

De gelovigen zijn niet anders dan broeders. Verzoen je dus met jullie broeders, en vrees Allah, zodat jullie genade kunnen ontvangen.

Het is onze religieuze plicht onderlinge broederschap te bevorderen, net zoals het onze religieuze plicht is te vasten, te bidden of de zakaat te geven. De boodschapper Mohammed saws smeedde een verdeeld volk tot een hechte groep en hier plukken we nog steeds de vruchten van. Allah swta zegt:

De gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn bondgenoten van elkaar, zij sporen elkaar aan tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke. Zij verrichten volmaakt hun gebeden en geven zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper.

De boodschapper Mohammed droeg ons op te wensen voor onze medemens wat we voor onszelf wensen. We geven ze altijd het voordeel van de twijfel en proberen hen tot het goede te bewegen. Dit betekent niet dat we achter de rug over anderen gaan praten. Allah swta waarschuwt

En degenen die gelovige mannen en vrouwen beschuldigen, zonder dat zij iets slechts hebben verricht: zij dragen voorzeker de schuld van laster en een duidelijke zonde.

Elkaar en de mensen om ons heen vertrouwen is goed, maar we moeten ons ook realiseren dat we niet voor niks een extreem sterke band moeten smeden. Allah swta beproeft ons met vijandschap, personen, groepen en jinns die het op ons gemunt hebben. Goedheid en vroomheid zal ons beschermen tegen de plannen van de sjeatien, maar verdeeldheid leidt tot zwakte en deze tegenstanders zullen allereerst proberen ons uit elkaar te spelen. Allah swta zegt:

Jullie vijanden wensen dat jullie lijden. Haat is al uit hun monden gekomen, maar wat hun harten verbergen is veel erger.

Allah swta waarschuwt ons niet voor niks, de hele koran is doorspekt met verwijzingen naar onze vijanden en het kwaad dat zij verspreiden, omdat het soms moeilijk is voor mensen met een goed hart je in te leven in het kwaad. Het is ook niet in lijn met de menselijke aard om slecht te zijn, en hierdoor moeten deze vijanden in het geheim hun plannen smeden. Allah swta zegt:

Er is geen goeds in het meeste van hun geheime gesprekken, behalve bij degenen die de liefdadigheid in Allah’s naam beveelt of het goede of verzoening tussen de mensheid, en wie dat doet om het genoegen van Allah te bereiken, zullen Wij een grote beloning geven.

De moslim is niet paranoia, maar heeft realiteitszin. Het belangrijkste besef is het feit dat goed doen, je broeder bijstaan, positief in het leven staan en vertrouwen op de Schepper uiteindelijk leidt tot de beste uitkomsten. Hoeveel leed ons wordt aangedaan, we blijven rustig en kijken naar onszelf hoe het komt dat het zo ver is gekomen of hoe deze testen ons versterken. Allah swta is met de rechtvaardigen, en wie is er meer rechtvaardig dan degenen die zich ver houden van hypocrisie en het beste met zijn broeders en zusters voor heeft. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.