11-6-2021 ethisch handelen

Vandaag spreekt de imam over het ethisch gedrag van de moslim.

 Allah swta zegt: O mensheid. Vrees jullie Heer en vrees een Dag waarop geen vader iets voor zijn zoon kan betekenen of de zoon iets kan betekenen voor zijn vader. Waarlijk, de belofte van Allah is waar, laat dit huidige leven jullie niet bedriegen, en laat de verleider jullie niet van Allah weghouden.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Hoe graag zouden we onze kinderen of ouders niet persoonlijk de hemel in dragen, maar we kunnen slechts indirect onze geliefden op het juiste pad brengen. Allah swta houdt van ons en wij moeten er voor zorgen dat wij en de mensen om ons heen eenzelfde liefde voor onze schepper ontwikkelen. Dit betekent dat de gelovige perfect gedrag ten toon spreid, waardoor hij respect en waardering oogst en de mensen om hem heen graag zijn voorbeeld volgen. De profeet Mohammed saws zei: Zal ik jullie vertellen voor wie het vuur verboden zal zijn? Voor degenen die goede relaties met zijn medemens als prioriteit heeft. Hij heeft altijd het beste met ze voor. Hij is geduldig met hun tekortkomingen en benadrukt ze niet tegen anderen. Hij ziet het door de vingers als ze fouten maken, zodat hij niet het risico loopt te roddelen of hen te vervloeken. Hij vloekt niet, want de gelovige heeft een reine tong en een puur hart. Onder elkaar roddelen we dus niet, vloeken we niet en onthouden we ons van obsceen taalgebruik.

Als gelovigen wensen we onze broeders en zusters het beste toe. De boodschapper Mohammed saws zei: Je bent geen gelovige als je voor je medemens niet hetzelfde wenst als dat je voor jezelf wenst. En als je dit wil bereiken moet je jezelf ontdoen van jaloezie, haat en vijandigheid.

De boodschapper Mohammed saws zei: dienaren van Allah swta zijn broeders. We doen elkaar niet tekort, maar laten elkaar ook niet in de steek. Hij helpt hem in nood en wie ellende verzacht, Allah swta zal zijn ellende op de dag des oordeels verzachten. We moorden niet, we stelen niet en een moslim is altijd wijs als hij met andere mensen in aanraking komt.

Dit betekent dat we ook in staat zijn wijs advies te herkennen als we vermaant worden en we ver blijven van arrogantie. Allah swta zegt:

Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en weloverwogen bewoordingen, en redetwist met hen op de beste manier. Waarlijk, jullie Heer weet het beste wie afdwaalt van Zijn Pad en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.

Een gelovige weet wanneer een discussie uitgemond is in ruzie en trekt zich dan terug of probeert tot een vergelijk te komen. De profeet Mohammed saws zei: Help je broeder als hij fout doet of als hij het slachtoffer hiervan is. De metgezellen vroegen: Hoe kunnen we iemand helpen die fout doet? Hij saws antwoorde: Neem hem bij de hand en voorkom dat hij slecht doet.

De ultieme rechtvaardigheid die de boodschapper Mohammed saws ten toon spreidde deed de harten van de metgezellen smelten en ze volgden onze geliefde profeet saws in alles. Hij nam onderling wantrouwen en achterdocht weg en smeedde hen tot de beste gemeenschap die ooit op de aarde heeft rondgelopen. Allah swta zegt:

 O jullie die geloven, Allah swta draagt op eerlijk en oprecht te zijn en laat wrok jegens een ander volk niet in de weg staan hen rechtvaardig te behandelen. Slechts degene die altijd rechtvaardig is heeft de status van gelovige.

Deze status houdt in dat we eerlijk tegenover onszelf zijn, vrede in de wereld brengen en dat we armoede bestrijden. Op die manier volgen we de Boodschapper Mohammed en dit is de beste manier de mensen om ons heen uit te nodigen dichter bij Allah swta te komen. De boodschapper Mohammed saws zei: Ik ben gezonden als een genade van Allah en om mensen dichter bij Hem te brengen, niet om afstand te creeeren, Een Moslim is dus vergevend richting zijn broeder. Ik ben namelijk niet gezonden om mensen te vervloeken. Hoe barmhartig is onze heer dat Hij de boodschapper Mohammed saws naar ons heeft gezonden en zijn voorbeeld voor ons gepreserveerd heeft, zelfs zoveel jaar na zijn dood. Moge Allah swta hem, zijn familie en zijn metgezellen zegenen.