De profeet Mohammed saws zei: Een gelovige wiens inkomen haram is en er sadaqa van geeft, het zal niet geaccepteerd worden. Als hij er iets van uitgeeft, er zal geen zegening in zitten. Als hij sterft en een erfenis achterlaat, het zal hem naar de hel brengen. Zeker, Allah swta zal geen slechte daad met een slechte daad uitwissen. In plaats hiervan wist hij de slechte daad met een goede daad uit. Het weerzinwekkende wordt niet met iets weerzinwekkends uigewist.

Allah swta verbied ons dingen niet om ons dwars te zitten. Hij wil ons behoeden voor ellende, maar als we dan zo eigenwijs zijn zijn goedbedoelde verboden willens en wetens in de wind te slaan hebben wij slechts onszelf ermee. Allah swta zal zich dan ook, gedeeltelijk, van ons afwenden. Umar ibn alkhataab raah zei:

Door het laten van de zaken die Allah swta heeft verboden zal Allah swta onze du’a en tasbeeh accepteren.

Echter, als we leven op haramme zaken zal de kracht van onze dua afnemen.

Dus waarom doen we smeekbeden maar vinden we geen gehoor? Dat is omdat we Allah swta kennen maar hem niet gehoorzamen. Het is omdat we de boodschapper saws kennen, maar niet zijn voorbeeld volgen. Het is omdat we de Koran kennen, maar er niet naar leven. Dat is omdat we van de zegeningen van Allah swta genieten, maar niet dankbaar zijn. Dat is omdat we van het paradijs weten, maar er niet naar op zoek gaan. Dat is omdat je de hel kent, maar er niet van vlucht. En omdat je de sjaitaan kent, maar in plaats van hem te bevechten maak je hem tot je vriend. En omdat je de dood kent, maar je je er niet op voorbereid. Omdat je de doden begraaft, maar er niets van leert en omdat je je eigen fouten negeert en je alleen maar bezighoudt met andermans fouten.

Beste broeders en zusters. Riba is tegenwoordig bijna niet te ontwijken, maar hoe heet is het vuur van de hel wel niet. Een dubbele uitkering aanvragen door alleen in Marokko te trouwen of zwart werken naast de uitkering bouwt mooie huizen in Marokko, maar hoe heet is het vuur van de hel wel niet. Ondertussen doen we dua voor onze kinderen en zijn verbaasd dat ze ons niet gehoorzamen en alcohol drinken. Gelukkig is Allah swta de meest vergevende en barmhartige en zal zich weer tot ons wenden als we ons leven beteren. Onderschat het belang van halal inkomen dus alsjeblieft niet, want op de dag dat we in het vuur worden geworpen zullen we zeggen: Oh, had ik Allah swta en zijn boodschapper maar gehoorzaamd. Dan is het echter te laat.