Onze familie kunnen we niet kiezen, maar naast de familiebanden zijn er meer sociale relaties die een grote impact op ons leven hebben. Vrienden hebben grote invloed op ons en we dienen zeer zorgvuldig te zijn bij het uitkiezen ervan. De boodschapper Mohammed saws zei: Waarlijk, goed en slecht gezelschap is te vergelijken met de verkoper van parfum en de ijzersmid. Degene die geurtjes verkoopt zal je parfum aanbieden en je kan het kopen of in ieder geval zijn lekkere geur ruiken. De ijzersmid daarentegen zal je kleren verbranden en hij verspreid een vieze lucht.

Vriendschap is vaak gebaseerd op wederkerigheid. Vrienden beïnvloeden elkaar, hebben dezelfde belangen en kunnen elkaar bijstaan. Deze relatie kan echter ook negatief uitpakken, waarbij men elkaar aanzet tot gemakzucht en slechtheid, met potentieel verschrikkelijke gevolgen, namelijk het mislopen van het paradijs. Niet voor niks dat Allah swta ons op het hart drukt zorgvuldig te zijn met het kiezen van onze vrienden. Tijdens het wereldse leven voelen we ons gesterkt in onze zonden, aangezien we niet alleen zijn, maar op de dag des oordeels zouden we willen dat we deze zogenaamde vrienden nooit gekend hadden, Allah swta zegt:

Vrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de godvrezenden.

Onze vriendschappen en onderlinge banden hebben ons in zo’n geval niks gebracht, we waren onachtzaam en zullen onze vrienden verwijten maken. Maar we hebben dit nu zelf in de hand. Het is belangrijk ons te distantiëren van ongewenste invloeden, want deze leveren ons uiteindelijk dus niks op. We doen onszelf onrecht aan, want een vriendschapsband zonder sterk fundament is waardeloos en we zullen in de steek gelaten worden zodra het moeilijk wordt. Allah swta zegt:

En houdt rekening met de dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten en zal zeggen: “Oh! Had ik maar het Pad met de Boodschapper genomen! Ah! Wee mij! Had ik maar niet zo’n ongelovige tot boezemvriend genomen! Hij heeft mij zeker doen afdwalen van de Overdenking nadat die tot mij gekomen was. En Satan laat de mens in de steek.”

De beste vrienden zullen je bij hun aanblik herinneren aan Allah swta. Als je met ze spreekt zal je kennis van het geloof vergroot worden en zijn acties zullen je herinneren aan het hiernamaals. Het is belangrijk dit ook aan onze kinderen mee te geven. Hoe ouder ze worden, hoe belangrijker hun vrienden worden en hoe minder invloed de ouders zullen hebben. Tijdens het volwassen worden, zullen jongeren worden blootgesteld aan allerlei nieuwe verleidingen, waarbij vrienden zeer destructief kunnen zijn. Groepsdruk kan leiden tot acties waarvan ze later spijt zullen hebben. Het gedenken van Allah swta zal hen sterker maken en hen op lange termijn geliefd maken in hun omgeving. We dienen een voorbeeld te zijn voor hen, Allah swta zegt: 

En neem een voorbeeld aan degenen die hun Heer in de ochtend en de avond aanroepen, Zijn aangezicht zoekend. En wend jouw ogen niet van hen af, omdat je de pracht en praal van het leven op aarde verlangt. Gehoorzaam niet degenen wiens harten Wij achteloos voor Onze overdenking hebben gemaakt. Hij, die zijn eigen lusten volgt in buitensporige zaken.

Kies de juiste vrienden, creeer de juiste dynamiek en spoor je vrienden aan tot het goede en als je merkt dat je vriendengroep je hart zwarter maakt, keer je van het af. Beoordeel en selecteer je vrienden op de volgende criterea: 1. Godsvrees en gehoorzaamheid, 2. Ze moeten het schadelijke van het heilzame kunnen onderscheiden, 3. Ze moeten controle hebben over hun lusten, 4. Ze moeten geduld kunnen opbrengen en als laatste moeten ze eerlijk zijn.

Onderschat het belang van vriendschap niet. We hebben een keuze, maar ook een verantwoordelijkheid naar onze vrienden toe. Kies het rechte pad en als je vrienden oprecht zijn komen ze met je mee. Zo niet, dan is het beter je eigen weg te gaan, en Allah swta zal ze vervangen voor betere vrienden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.