De imam spreekt vandaag over het belang van goede woorden. Onze tong kan ons in de problemen brengen, maar ook veel zegeningen opleveren. De geleerden waarschuwen dat een gelovige ten alle tijden goed moet nadenken voor hij wat zegt, want woorden kunnen een enorm effect hebben op de sociale omgeving van de gelovige, maar ook op het oordeel van zijn heer. Allah swta zegt:

Zien jullie niet hoe Allah een vergelijking maakt? Goed spraakgebruik is als een goede boom, waarbij de wortels stevig in de grond staan en de takken naar de hemel rijken. Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen met de toestemming van zijn heer. Hopelijk zullen jullie hier lering uit trekken.

Het spreken van goede woorden vergelijkt Allah swta met de vruchten die voortkomen van een boom, tot nut van de mensen, maar ook een voordeel voor de gelovige op de dag des oordeels. Het getuigen dat er geen God is dan Allah zijn natuurlijk de mooiste woorden, maar er zijn meer manieren waarop de tong de gelovige tot voordeel kan zijn. De profeet Mohammed saws zei: Ieder gewricht van de gelovige moet iedere dag goede daden verrichten. Rechtvaardig oordelen tussen mensen is liefdadigheid, Een vriendelijk woord is liefdadigheid en iedere stap richting het gebed is liefdadigheid.

Tijdens deze stappen dient de gelovige zich voor te bereiden op het gebed. Het gebed levert namelijk het meest op als we bij binnenkomst in de moskee de rust over ons heen hebben laten neerdalen. We zijn op een speciale plek voor de belangrijkste plicht van die dag. Deze rust kunnen we ook goed gebruiken als we onze ouders bezoeken. Allah swta verwacht van ons dat we onze ouders met uiterste respect behandelen, Hij zegt:

En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie plichtsgetrouw zullen zijn aan jullie ouders. En als één van hen of beiden in jouw aanwezigheid een hoge ouderdom bereiken, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen. En snauw hen niet af, maar spreek hen aan met respectvolle woorden. En wees zachtmoedig “voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “Onze Heer! Geef hen Uw Genade, want zij hebben voor mij gezorgd toen ik klein was.”

Het spreken van mooie woorden moet een constant doel van de gelovige zijn. Als hij zieke mensen bezoekt, als leraar of als hij thuis is bij zijn gezin. Juist in de vertrouwde omgeving is het soms lastig scherp te blijven, en kan men in de verleiding komen negatief te praten of het geduld te verliezen. Hier is onze grote vijand zich ook bewust van, Allah swta waarschuwt:

(O Mohammed), zeg tegen Mijn dienaren dat zij iedereen, ook de ongelovigen, enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te verzieken. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.

Nee, degenen die de grote beloning die ons te wachten staat in het oog houden, zijn zich constant bewust van zijn gefluister. De profeet Mohammed saws zei: Er zijn prachtig hoge kamers in het paradijs. Abu Musa vroeg, Voor wie zijn die, O boodschapper? De boodschapper saws zei: die zijn voor degene die beschaafd praat, de hongerige voedt, veel vast en het nachtgebed doet.

Moge Allah swta ons geduld en wijsheid schenken en de onderlinge verbondenheid vergroten en ons elkaar laten helpen het paradijs te bereiken.