Aan het einde van het jaar besprak de imam het belang van de relatie met onze Schepper. Het is niet belangrijk wat Allah swta ons laat doormaken, maar hoe we daar mee omgaan. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta kijkt niet naar je uiterlijk en afkomst, hij beoordeelt je hart en je daden. In iedere situatie weet de gelovige dat hij veilig is, veilig in handen van de meest tedere en welonderichtte. Dit geeft ons de mogelijkheid ten alle tijden optimistisch te zijn en dit ook uit te stralen. Moeilijke situaties zijn van voorbijgaande aard en zien we als een test. Allah swta zegt:  

Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden.

Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen. 3:134

We hebben als voorbeeld de profeten die allen geconfronteerd werden met moeilijkheden. Denk aan Yusuf, door zijn broers tekort gedaan maar toch in staat optimistisch te blijven en verschoond te zijn van wrok. Hij zegt tegen zijn broertje als die zich realiseert wat zijn eigen familie elkaar aangedaan heeft:

Waarlijk! Ik ben je broeder, wees niet bedroefd vanwege wat zij gedaan hebben.”

Yusuf is degene die zijn broertje troost en waarschuwt optimistisch te zijn en negativiteit geen kans te geven. Of de boodschapper Mohammed saws die Abu Bakr srah opbeurt als ze door hun eigen mensen gezocht worden om vermoord te worden. Hoeveel van deze speurders zouden uiteindelijk het geloof omarmen? Nee, nooit reden voor wanhoop, ook voor de onrechtdoeners. Allah swta zegt:

O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allah, waarlijk Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Barmhartige. (39:53)

Wens voor je vijanden vergeving, want willen we zelf niet vergeven worden? Nee de gelovige is zacht van hart, altijd bereid te verzoenen en zijn gelaat wordt gesierd door een glimlach. We verbazen de mensen om ons heen door hoop uit te stralen. We zijn vergevingsgezind ondanks onrecht wat ons is aangedaan. We laten ons niet uit het veld slaan, want we hebben op ieder moment de mogelijkheid het woord van Allah te lezen of ons rechtstreeks tot hem te wenden in gebed. De rust die dit geeft is inherent aan ons geloof, en degenen die wanhopen en hun handen in de lucht gooien, zij gedragen zich niet zoals ons is voorgeschreven. We steunen onze medemens door sterk te zijn en de glimlach geeft de mensen om ons heen vertrouwen. Daarbij wordt het ook gezien als een voor van liefdadigheid. De boodschapper Mohammed saws zei:

Je rijkdom zal niet afnemen door het geven doen van liefdadigheid. Allah swta zal de eer van degenen die vergeven vermeerderen en zij die de mensen om hen heen van dienst zijn om daarmee Allah swta te plezieren, Allah swta zal hen in rangen verheffen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.