Beste broeders en zusters, de profeet Mohammed saws heeft ons geleerd wat de belangrijkste manier is om onszelf en de mensen om ons heen te waarderen. Onze status wordt bepaald door onze oprechtheid, onze eerlijkheid, onze betrouwbaarheid, de kracht van onze overtuiging in de aanbidding van de meest genadevolle en de dienstbaarheid die we tentoonspreiden naar onze medemens. De boodschapper Mohammed saws antwoordde toen hem gevraagd werd wie de meest geliefde personen in de ogen van Allah swta waren: Degenen die het meest geliefd zijn in de ogen van de schepper, zijn de mensen die het meeste over hebben voor hun medemens.  Wederzijds respect is essentieel als twee partijen tot een rechtvaardig vergelijk willen komen. Vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn de sleutel, zoals Allah swta in de Koran zegt:

Misschien sticht Allah vriendschap tussen jullie en degenen die jullie als jullie vijanden houden. En Allah heeft macht en is Vergevingsgezind, Genadevol.

De boodschapper Mohammed saws werd vanaf het begin tegengewerkt, maar gedurende zijn leven zouden vele van zijn vijanden worden tot zijn beste metgezellen wiens gedrag en daden onovertroffen zijn. Allah swta is degene die alle harten zacht kan maken en de mensen van iedere afkomst en alle kleuren bij elkaar kan brengen. De gelovige heeft hier een rotsvast vertrouwen in en het sterkt hem uitmuntend gedrag te vertonen, zelfs als hem onrecht aangedaan wordt. Hoewel we ons mogen verdedigen moet er toch constant een uitgestrekte hand zijn. Allah swta zegt:

 Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege jullie godsdienst, en die jullie niet uit jullie huizen dreven, goed en rechtvaardig om te gaan. Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.

Samenleven met niet-moslims betekent niet dat men met twee maten moet gaan meten of de ander als minder moet zien. Het is onze religieuze en morele plicht waarden als wederzijds respect, de wil tot samenwerken en rechtvaardigheid te cultiveren. Allah swta zegt:

O mensheid! Wij hebben jullie uit één man en een vrouw voortgebracht en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is degene die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.

Zo creëren we een maatschappij waarin menselijke waarden de boventoon voeren. Een lichtend voorbeeld voor de wereld. De aantrekkingskracht die hier vanuit gaat maakt het makkelijk de boodschap van onze geliefde profeet saws te verspreiden en op de dag des oordeels kan ons niet verweten worden dat we mensen van het geloof in Allah hebben weggejaagd. Dit vergt inlevingsvermogen en menselijkheid in de relatie met andere personen. Allah swta zegt:

Aanvaard verontschuldigingen, spoor aan tot het goede en keer je af van de dwazen.

We moeten ons realiseren dat verdeeldheid onder de mensen slechts één iemand bekoort, Allah swta zegt:

En als Sjaitaan jou met een kwade influistering benadert, zoek dan toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.

De Mekkaanse samenleving leek verscheurt toen de Islamitische troepen zich voor haar poorten bevonden, maar de boodschapper Mohammed saws verklaarde dat iedereen veilig zou zijn als ze zich niet zouden verzetten. Vergeving was er voor hen en zelfs de leiders werden zonder verdere repercussies opgenomen in de ummah. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.