Vandaag spreekt de imam over de rechten die ouders aan hun kinderen dienen te verlenen. Allah swta heeft ons gezegend met de mogelijkheid kinderen te krijgen en een gezin te stichten. Kinderen zijn onze oogappels, ze kunnen ons intens geluk brengen en ons enorm trots maken. De islam leert ons dat we even dankbaar moeten zijn voor dochters en zoons, maar dat het ook mogelijk is dat het ons niet gegund is, Allah swta zegt: Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil. Allah swta wenst degenen voor wie geen nageslacht is neergeschreven te troosten, want voor iedereen is het hebben van gezin een rijkdom. Allah swta zegt:

“Welvaart en kinderen zijn een sieraad van het leven van deze wereld. Echter, we moeten ervoor waken alles in persprctief te blijven zien. Allah swta vervolgd namelijk:

Maar goede oprechte daden in het Aangezicht van jullie Heer zijn beter wat betreft de beloning en wat betreft hoop.

Met het stichten van een gezin en het verkrijgen van nageslacht komt ook een grote verantwoordelijkheid. Allah swta zegt:  O, jullie die geloven! Behoedt julliezelf en jullie gezinnen voor de Hel, waarvan de brandstof mensen en stenen is.  

Niet voor niks smeekte Abraham as om rechtvaardig nageslacht, want succesvol zijn in de opvoeding is een grote verantwoordelijkheid en kan een moeilijke taak blijken, in surah as-saffaat zegt hij: Mijn Heer! Geef mij nageslacht van de rechtvaardigen.” Dus gaven Wij hem het goede nieuws van een verdraagzame jongen Isma’il. Deze taak wordt vergemakkelijkt als men zich bewust is van de plichten die de ouder jegens het kind heeft. Het vervullen van deze plichten zal voorkomen dat de zoon of dochter het geloof veronachtzaamd en tot de verliezers zal gaan behoren. Het belangrijkste recht is dat de vader een goede moeder voor het kind uitzoekt. De profeet Mohammed saws waarschuwt dat welvaart, afkomst en uiterlijk vaak een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een echtgenoot, maar dat religiositeit altijd op nummer één dient te staan. Het veronachtzamen van dit advies kan tot grote problemen leiden, aangezien de moeder vooral in de jonge jaren de belangrijkste onderwijzer is.  

Een ander belangrijk recht is het feit dat het kind twee jaar lang gezoogd dient te worden. Allah swta zegt: De moeders zullen hun kinderen twee volle jaren zogen. Geen enkele melk of formule kan dit gebod tenietdoen, wat grote fabrikanten als nutricia ook claimen, er is geen substituut voor moedermelk. Allah swta waarschuwt dat het onthouden van moedermelk het kind kan schaden, en dat een groot gedeelte van zijn intelligentie en gezondheid toe te schrijven is aan het zogen.

De vader heeft natuurlijk de rol van onderhouder. Het is aan hem te zorgen dat het gezin veilig en voorzien is. Hij is als een herder die verantwoordelijk voor zijn kudde en maakt het op zijn beurt voor zijn vrouw mogelijk verantwoordelijkheid voor het huis en het gezin te nemen. Samen zorgen ze voor een warme sfeer en brengen de kinderen bescheidenheid, netheid en etiketten bij. De geleerden waarschuwen dat het opvoeden van kinderen is als het beitelen in steen. Het goede voorbeeld is daarbij essentieel, dus het is meteen een stimulans ons eigen gedrag te perfectioneren. Hoeveel van onze kinderen zijn vandaag aanwezig? Hoeveel stress hebben we als we het gedrag van onze kinderen zien? Hoeveel kinderen dreigen het rechte pad te verlaten? Hebben we in hun vroege jeugd wel het goede voorbeeld gegeven? Zijn we scherp genoeg geweest? Vraag Allah om vergeving en probeer hen tot inkeer te brengen. Geen rust zal er voor hen zijn als ze zich niet tot hun Heer wenden. Moge Allah swta onze kinderen rechtleiden.