Vandaag spreekt de imam over de Isra en Miraaj die rond deze tijd plaatsvond. We zitten ondertussen aan het einde van één van de vier heilige maanden, Rajab.  en hebben de gezegende maanden Sjabaan en de Ramadan voor de boeg. Allah swta zegt:  

Waarlijk, Allah heeft het jaar in twaalf maanden verdeeld, zo was het door Allah op de dag toen Hij de hemelen en de aarde schiep bevolen en vier hiervan zijn heilig.

Allah swta spreekt hier over Rajab, Dhu al-Qi’dah and dhu al-Hijjah. Tijdens Rajab werden onze goede daden vermeerderd en zijn we in staat geweest te zaaien om tijdens de ramadan te kunnen oogsten. Tijdens de komende maand kunnen we ons verder voorbereiden op de ramadan, en om ons te motiveren vergroot de Barmhartige de belonging voor goede daden en is strenger ten aanzien van slechte daden. In de overgang tussen Rajab en Sjabaan vindt de isra plaats, een bijzondere gebeurtenis die de enorme status van onze profeet Moahmmed saws in de ogen van Allah swta onderstreept en de standvastige metgezellen van de twijfelaars onderscheid. De profeet Mohammed saws reist namelijk in één nacht naar Jerusalem en vandaar door naar de hemelen. Deze grote beloning kwam na een moeilijke tijd voor de gelovigen en in het bijzonder onze zachtaardige profeet Mohammed saws. Hij had in het jaar van verdriet voorafgaande aan de miraaj onder andere zijn geliefde vrouw verloor en was tijdens een reis naar Taif om de bewoners de blijde boodschap en het rechte pad te laten zien, mishandeld en weggejaagd. Natuurlijk was het niet de behandeling die hem ten deel viel die hem het meest pijn deed, zijn liefde en zorg voor het spiritueel welzijn van de mensheid was altijd het belangrijkste voor de boodschapper Mohammed saws.

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het hier om een echter fysieke reis ging, niet om een visioen of droom. De boodschapper Mohammed saws berijdt Al-Buraq en wordt begeleid door de engel Gabriël. Het feit dat zijn bed nog warm is als hij terugkeert, terwijl hij lang onderweg is geweest en enorm veel gezien heeft, geeft aan dat Allah swta de schepper van tijd is en dat lineaire voortgang van uren en dagen slechts voor ons geschapen is. Bij terugkomst leiden de verhalen waarmee de boodschapper saws mee komt wel tot consternatie, aangezien deze reis het bevattingsvermogen van de meeste mensen om hem heen te boven gaat. Als gelovigen moeten we uitkijken in deze tijd niet dezelfde fout te maken, aangezien het is vastgelegd in de heilige Koran en de hadith.  

Iedereen zou zich moeten verdiepen in deze bijzondere reis die de profeet Mohmmed saws veel rust bracht, maar ook bezorgdheid over wat mensen te wachten staat als ze de boodschap niet serieus nemen. Het sterkte hem 100% te blijven geven en ondanks de realisatie van zijn hoge status onder de profeten, hij bleef nederig, vooral tegenover Allah swta die hij als enige persoon ooit heeft mogen aanschouwen. Tijdens deze reis ontving hij ook instructies hoe, hoe vaak en wanneer te bidden.

18 maanden na de nachtreis zou de situatie in zijn geliefde geboortestad onhoudbaar worden en vertrekt de profeet Mohammed saws naar Medina. Hier wordt de boodschapper saws de kans gegeven te laten zien hoe de meest perfecte persoon van een verdeeld volk één eenheid te smeden die alles over heeft voor hun Heer en hun metgezel, vriend en leider, de boodschapper Mohammed saws.

Wat zouden we er voor over hebben de boodschapper Mohammed saws met eigen ogen te kunnen aanschouwen, degene die zo’n hoge status heeft bij onze schepper. Het beste karakter en de beste eigenschappen. Ons rest het verdiepen in zijn sunnah en zoveel mogelijk zijn voorbeeld volgen. Moge Allah swta ons kracht, inzicht en wijsheid schenken.