De maand Ramadan is weer voorbij. De graag geziene gast is vertrokken, samen met zijn prachtige dagen en nachten. Vaarwel aan de maand die in het teken stond van de Koran, van vroomheid, geduld, strijd, vergeving en verlossing van het vuur. Vanaf nu kunnen we gaan bepalen of de ramadan ook daadwerkelijk iets heeft opgeleverd, hebben we de vruchten geplukt van de kans die ons gegeven werd. Hebben we optimaal gebruik gemaakt van de sereniteit om een fundament te leggen voor de komende elf maanden? Zijn we geslaagd en kunnen we ons scharen bij de recht geleiden? Hebben we geleerd wat geduld betekend en dat gehoorzaamheid leidt tot rust? Snappen we dat ongehoorzaamheid ons uiteindelijk niks oplevert? Zijn we klaar om de strijd aan te gaan met onze aardse verlangens, weer aangewakkerd door de influisteringen van de sjeatien? Hebben we ons voorbereid op de confrontatie met slechte gewoontes en tradities die we tijdens de ramadan in de ban hebben gedaan?

Veel vragen en gedachten die ons de laatste dagen van de ramadan bezig hielden. We deden er nog een schepje boven op, de vermoeidheid sloeg toe, het einde kwam in zicht, tegenstrijdige gevoelens maakte zich van ons meester. Aan de ene kant genoten we van de vredige gemoedsrust, de doelgerichtheid, het uitzicht op beloning. Aan de andere kant was er een verlangen naar het ‘gewone’ leven. Maar hoe zouden we dit ‘gewone’ leven vanaf nu vorm geven? We hebben het allemaal zelf in de hand en alles wordt genoteerd. Allah swta zegt:

Voor ieder zijn er Engelen in opvolging, voor hem en achter hem. Zij waken over hem op het Bevel van Allah. Waarlijk! Allah zal de goede omstandigheden van de mensen niet veranderen totdat zij hun eigen toestand veranderen. Maar als Allah een bestraffing voor de mensen wil, dan kan dat niet afgewend worden, en naast Hem zullen zij geen Beschermer vinden. (13:11)

We hebben hard gewerkt, de beloningen zijn vastgelegd. Zondes zijn vergeven, Allah swta zal ons streven op waarde schatten. Goed gedaan! Je karakteristieken zijn verbeterd, je hebt innerlijke rust bewerkstelligt en je iman heeft een boost gekregen. Dat is je eigen verdienste, maar nu is het zaak dit om te zetten in een lange termijn investering. Je hebt een stevig fundament gelegd om het komende jaar door te komen. Dus blijf Allah swta prijzen, houdt vast aan het gebed en bijt je vast in de Koran. De terugkeer naar zonden en ongehoorzaamheid hebben slechts neerslachtigheid en stress tot gevolg. Dus blijft ver weg van het vuur en pluk de vruchten van de ramadan. De mensen die Allah swta slechts kennen tijdens de ramadan zijn zeker in misère. Dus verheug je op zijn zegeningen en moge Hij ons inzicht en wijsheid schenken.