De gutba van vandaag gaat over het belang van eerlijkheid.

De profeet Mohammed (saws) zei: Hou jullie vast aan eerlijkheid, want eerlijkheid leidt naar het goede, en het goede leidt naar het Paradijs. En een persoon blijft eerlijk en streeft naar eerlijkheid totdat hij bij Allah als betrouwbare wordt opgeschreven. En wees gewaarschuwd voor het liegen, want liegen leidt naar het slechte, en het slechte leidt naar het Hellevuur. En een persoon blijft liegen en streven naar leugens totdat hij bij Allah als leugenaar wordt opgeschreven.

Op vele plekken in de Koran wordt de gelovige beschreven als waarachtig, iemand die altijd de waarheid spreekt. Het is dus belangrijk altijd de waarheid te vertellen, want als we eenmaal het pad van de leugen opgaan, zullen de leugens zich opstapelen. De ene leugen moeten we met een andere leugen aanvullen om niet gesnapt te worden. Op een gegeven moment ben je hier zo aan gewend geraakt, dat het vertellen van leugens als vanzelf gaat. Maar ook in geval van twijfel raadt de profeet saws aan terughoudend te zijn, Hij zei:

“Verlaat datgene waarover je twijfelt voor datgene waarover je niet twijfelt. De waarheid zal leiden tot zekerheid en geruststelling. Terwijl leugens leiden tot twijfel en verwarring.”

Er zijn echter uitzonderingen. De profeet Mohammed saws zei:  

“Degene die mensen verzoent en iets goeds overbrengt of iets goeds zegt, is geen leugenaar.”

Dit houdt in dat we bijvoorbeeld tegen onze vrouw mogen zeggen dat ze de mooiste van de wereld is, of dat we dingen achter mogen houden om een ruzie tussen mensen te voorkomen.

Tijdens zijn leven stond de profeet Mohammed ook bekend als een zeer betrouwbaar persoon. Zelfs zijn vijanden gaven spullen bij hem in bewaring. Dat de profeet Mohammed saws een hoog aanzien had in Mekka zien we ook in het volgende verhaal.

De profeet Mohammed saws deed vanaf de berg Safa een oproep naar de aanwezige mensen die zich om hem heen begonnen te verzamelen en zei: Als ik jullie zeg dat er zich in de vallei een vijandelijk leger bevind, klaar om jullie aan te vallen, zouden jullie mij dan geloven? De mensen antwoordden: “Jawel, wij zouden je geloven want het is ons bekend dat jij betrouwbaar bent“. Toen zei hij tegen hen: Ik zeg jullie dat er geen God is buiten Allah, en dat ik Zijn profeet ben. Maar in plaats van dit te geloven begonnen de mensen hem uit te joelen en gingen weg.

Kijk ook uit met grappen maken. De profeet Mohammed saws zei:

“O wee voor degene die spreekt en liegt om een volk te laten lachen, O wee voor hem, O wee voor hem.”

Kortom, let op je tong. Wees altijd eerlijk, want eerlijkheid duurt het langst. Laat je niet verleiden problemen uit de weg te gaan door een leugen te vertellen. De Profeet Mohammed saws werd het leven zuur gemaakt omdat hij weigerde de waarheid achter te houden. Wees dus trots op je geloof in Allah swta en verkondig de waarheid, ook als je weerstand ondervind of belachelijk gemaakt wordt.

De profeet Mohammed zei: ‘’De waarheid is verplicht voor jou, want waarheid leidt zeker naar deugdzaamheid en deugdzaamheid leidt zeker naar het paradijs.’’