Beste broeders en zusters, Allah swta zegt: Herinner Mij en ik zal Me jullie herinneren op de dag des oordeels. Dat is hetgene waar de moslim naar moet streven. Op de dag des oordeels kan de gelovige alle hulp gebruiken en de enige die hem kan helpen is onze schepper. Allah swta zegt:

Degenen die Allah gedenken, al staande, al zittende en al liggende op hun zij terwijl zij diep nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde zullen zeggen: “Onze Heer! U hebt dit alles niet zonder doel geschapen, verheerlijkt bent U. Bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur.

In de schepping van de hemelen en de aarde zijn zeker tekenen voor mensen van begrip. Iedere dag worden we geconfronteerd met de wonderlijke creatie, leven dat zonder onze Heer niet zou bestaan, maar ook niet voort zou kunnen duren. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we ons constant bewust zijn van degene die ons en alles om ons heen voorziet. Hoe ondankbaar als we dit alles maar voor lief zouden nemen en de wonderen gedachteloos als vanzelfsprekend ervaren. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde: De overeenkomst tussen iemand die zijn heer gedenkt en degene die dit niet doet, is als de levende en de dode.

Er zijn vele smeekbedes overgeleverd door onze geliefde profeet Mohammed saws en vele situaties waarin ons aangeraden wordt Allah swta te gedenken. Als we eten en drinken, het huis binnen gaan, de moskee binnengaan, bij regen, bij wind enzovoort enzovoort. De belangrijkste smeekbede is La illah ilallah, en het uitspreken hiervan vlak voor de dood betekent een zekere toegang tot het paradijs. De tong van een gelovige zou eigenlijk nooit stil moeten staan, aangezien het reinigen van het hart op ieder moment mogelijk is. De boodschapper Mohammed saws zei: Zal ik jullie eens vertellen wat jullie het beste kunnen doen, het puurste gedrag in de ogen van Allah swta, die jullie tot de hoogste rangen zal laten behoren? Het is beter dan goud en zilver doneren of het confronteren van je vijand op het slagveld. De metgezellen vroegen gretig: Ja, alstublieft, vertel het ons! De boodschapper Mohammed saws zei: Het is het gedenken van Allah.

Natuurlijk is er voor iedere situatie een perfecte smeekbede en wordt het aangeraden zoveel mogelijk van deze supplicaties uit ons hoofd te leren, maar uiteindelijk begint het in ons hart en als we smeekbedes als bismillah, subhan Allah of Allahu akbar op het puntje van onze tong hebben liggen zijn we al een heel eind. Eén van de metgezellen van de boodschapper Mohammed saws zei eens: Oh boodschapper van Allah saws, mijn hoofd tolt van alle dingen die de islam van mij vraagt en waar u saws mee bent gekomen. Is er niet iets wat me vaste grond onder de voeten kan geven? De boodschapper Mohammed saws antwoorde: Zorg er altijd voor dat je nat is van het herinneren van Allah swta.

Altijd dienen we onze heer te gedenken. Hoewel welvaart zeker gewaardeerd mag worden, schuilt er ook een gevaar in. Het geeft ons een gevoel van veiligheid, het idee dat we niemand nodig hebben en alles aan onszelf te danken hebben. Allah swta zegt: O, jullie die geloven! Laat jullie bezittingen of jullie kinderen jullie niet van de overdenking van Allah afleiden. En iedereen die dat doet, zal dan de verliezer zijn.

Realiseer je hoe kwetsbaar we zijn, gedenk Allah en vraag zijn bescherming voor jezelf, je familie en de gehele gemeenschap. Dit kan altijd en overal, dus laat niks je afhouden van constante gedenking. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.