De imam spreekt vandaag over hoe het beste om te gaan met technologische vernieuwing zoals de mobiele telefoon. Voor veel mensen is technologische vernieuwing bewijs voor het vernuft van de mensheid en het failliet van religie. Niet voor Moslims echter. De vooruitgang in de wetenschap staat in niks op gespannen voet met de openbaringen van Allah swta. Hij zegt in surah furqan:

Hij die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft, die zich geen kind genomen heeft, die geen metgezel in de heerschappij heeft en die alles geschapen en nauwkeurig geordend heeft.

De wetenschap is slechts in staat deze nauwkeurige ordening in kaart te brengen en de mens maakt gebruik van deze kennis om innovaties te doen die het leven vergemakkelijken, maar ze creëert zelf niks. Allah swta zegt:

En Hij heeft wat er in de hemelen en wat er op de aarde is aan jullie dienstbaar gemaakt. Het komt alles van Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.

De mensen uit de tijd van de profeet Mohammed saws zouden de dingen die wij als vanzelfsprekend ervaren als niets anders dan wonderen zien, een teken van Allah swta zijn grootheid. De profeet Mohammed saws voorspelde vele van deze zaken, maar het zal moeilijk voor te stellen zijn geweest voor een ongeletterd volk dat in de woestijn woonde. Allah swta geeft bijvoorbeeld aan dat hij vervoermiddelen zal scheppen waar ze nog geen weet van hadden, hij zegt:

En paarden, muildieren en ezels opdat jullie ze kunnen berijden en voor de sier. En Hij schept wat jullie nog niet weten.

De profeet Mohammed saws voorspelde dat de eindtijd dichtbij zou zijn als grote afstanden in korte tijd overbrugt zouden kunnen worden en de tijd sneller zou gaan. Waar vroeger een brief er weken over deed van het ene naar het andere land te komen, is het nu mogelijk per mobiele telefoon deze afstand ogenblikkelijk te overbruggen. Aangezien de mobiele telefoon door Allah swta geschapen is, is het zaak het gebruik ervan in overeenstemming te brengen met de geboden.

Ten eerste moeten we andere mensen en ons zelf niet laten storen, tijdens het gebed of als we in gesprek zijn met iemand anders. Daarnaast moeten we onze dierbaren melden als we een ander nummer hebben, zodat ze ons nog kunnen bereiken.

We moeten het gesprek ook niet zomaar afbreken en moeten we het gesprek altijd beginnen en eindigen met de vredesgroet. Ook moeten we uitkijken met foto’s en de privacy van andere mensen respecteren.

Denk ook aan de kosten die lange, nutteloze gesprekken met zich meebrengen. Zorg dat gesprekken effectief zijn. Als laatste zijn er natuurlijk onze manieren in de moskee. Hoe vaak horen we niet muziek tijdens het gebed als er weer eens een telefoon afgaat. In de gebedsruimte moet de telefoon eigenlijk gewoon uit.

Technologie is door Allah swta geschapen en moet dienstbaar zijn aan de gelovige. Vroeger reisden mensen enorme afstanden om aan de voeten van een geleerde te kunnen zitten, en nu is dat met een druk op de knop op iedere plek mogelijk. Wij gebruiken de telefoon en computer echter voor de meest nutteloze zaken en laten ons er juist door afleiden. Dank Allah swta voor het gemak van zijn schepping, maar realiseer je dat het ook een beproeving is.