Er is geen tijd geweest waarin de mensen in meer weelde konden leven dan deze tijd. We kunnen steeds meer ondernemen door verbeterde technologie en steeds verder reizen doordat de reistijden verkort zijn. De dagen lijken sneller te gaan en we maken ons zorgen of we wel alles kunnen doen wat we op onze lijstjes hebben staan, of we wel alles kunnen zien van de wereld. De mensen van kennis zijn echter beducht bij het zien van alle zegeningen die Allah swta over ons uitstort. Zij zijn zich bewust van de tijdlijn die de profeet Mohammed saws geschetst heeft, en hoewel het gissen is naar de precieze tijden waarop deze evenementen plaatsvinden hier op deze wereld, ze zijn constant waakzaam. Ze staan op de uitkijk of de tekenen te zien zijn, want iedereen die een beetje verstand heeft en zich bewust is van de aarde haar voorland, hun harten sidderen bij het vooruitzicht van de eindtijd en in hun smeekbeden vragen ze om bescherming voor henzelf en hun nageslacht tegen de dajjal en de verschrikkingen die gepaard gaan met zijn komst.

Wat vooral zorgwekkend is, zijn de vele waarschuwingen die de boodschapper Mohammed saws geeft over het verminderen van religiositeit. De gelovige moet niks meer vrezen dan het sterven als ongelovige, en in de eindtijd wordt het steeds moeilijker het geloof vast te houden. De boodschapper saws zei: De laatste generaties van deze ummah zullen geconfronteerd worden met grote rampen. Steeds zal de gelovige denken dat zijn laatste uur geslagen heeft, maar dan redt hij het toch weer. Dus als je in deze tijd leeft en het paradijs wilt bereiken, probeer te sterven terwijl je in Allah en de laatste dag geloofd!

De grootste calamiteit is het verliezen van ons geloof en te sterven als ongelovige. Er is geen tijd waarin zoveel mensen verklaren niet meer in God te geloven, juist in de welvarende landen. Ze voelen zich hierin gesterkt door de technologische ontwikkeling, die toegeschreven wordt aan het vernuft van henzelf. Allah swta waarschuwt echter:

En Allah geeft het voorbeeld van de stad waar het veilig en tevreden wonen is; haar voorziening komt in overvloed van iedere plaats, maar zij ontkennen de gunsten van Allah. Dus laat Allah hun een geweldige honger proeven en vrees vanwege wat zij verricht hadden.

Wat zijn zegeningen? De auto? Het huis met jacuzzi? De verre reizen? De afgelopen tijd beginnen steeds meer mensen zich te realiseren dat hun kwaliteit van leven niet alleen door materiele zaken wordt bepaald en dat hun spirituele welzijn primair is. Het is belangrijk dat deze mensen hun medemens doordringen van dit inzicht , Allah swta zegt:

En als de mensen van de stad geloofd hadden en vroom waren, dan zouden Wij zeker voor hen de zegeningen van de hemel en de aarde openen, maar zij negeerden de Boodschappers. Dus grepen Wij hen voor datgene wat zij deden.

De eindtijd komt eraan en grote huizen met hekken zijn niet genoeg om je ertegen te beschermen. We hebben elkaar nodig, goede mensen waar je op kunt bouwen om zo elkaar te beschermen tegen verdorvenheid. We zullen ons echter niet aan de beproevingen kunnen onttrekken. De profeet werd eens zwetend wakker en zei: Een onheilspellend vooruitzicht voor de Arabieren! Vandaag is er een opening in de barriere tussen Gog en Magog en ons gekomen. Zayneb rah vroeg, zullen er ook rechtgeaarden onder ons slachtoffer worden? De boodschapper antwoordde, jazeker, als zondigheid de overhand heeft gekregen. Iedereen zou de teken in de gaten moeten houden. De boodschapper saws zei: De tijd zal sneller gaan, goede daden zullen afnemen en egoïsme zal toenemen. Daarnaast zal er een ongelofelijke toename zijn van moord en doodslag. Beste broeders en zusters, iedere generatie zal getest worden. Wees altijd klaar je heer te ontmoeten.