Allah swta zegt: Degene die goede daden verrichten, man of vrouw, en geloven: aan hen schenken Wij een goed leven. En in het Hiernamaals zullen Wij hen belonen met hun beloning, voor het beste van wat zij deden.

Julaybeeb was een metgezel van de boodschapper Mohammed saws. Julybeeb was een arme man, met afgedragen kleren, een hongerige maag, blote voeten, lage afkomst zonder eer. Hij had geen geld, geen huis, geen meubels. Daarbij was hij ook lelijk en klein, maar hij hoort bij degenen die het meest hun heer gedenken en de koran reciteren en tijdens het gebed en tijdens veldslagen was hij altijd op de eerste rij te vinden.  Hij bevond zich vaak in gezelschap van de boodschapper Mohammed saws die zijn aanwezigheid waardeerde. Op een dag vroeg Julaybeeb bedroefd of de profeet Mohammed dacht dat de enige vrouw die hij zou krijgen degene was die Allah swta de gelovige beloofde in het paradijs? De boodschapper Mohammed saws snapte zijn verdriet en droeg hem op naar een metgezel te gaan waarvan zijn dochter net weduwe was geworden en aan te geven dat de boodschapper Mohammed saws om haar hand vroeg. De metgezel was uitgelaten dat de boodschapper Mohammed saws om de hand van zijn dochter vroeg, maar toen hij erachter kwam dat de Boodschapper Mohammed saws de hand vroeg voor Jalaybeeb temperde zijn enthousiasme en zei hij dat hij met zijn vrouw wilde overleggen. Thuis gekomen vertelde hij zijn vrouw dat de boodschapper Mohammed saws om hun dochters hand had gevraagd. Zijn vrouw was uitgelaten, maar toen ze hoorde dat de boodschapper saws haar hand voor Jalaybeeb had gevraagd riep ze uit:  

Subhan Allah, we hebben betere mannen afgewezen, betere families hebben we geweigerd en nu zouden we onze dochter aan iemand uit de onderkant van de maatschappij moeten geven? Aan deze lelijke verschijning?

Hun dochter had op de achtergrond meegeluisterd en vroeg wat er aan de hand was. De ouders legde uit dat de boodschapper Mohammed haar hand had gevraagd voor Jalaybeeb en dat ze niet blij waren met dit voorstel. De dochter antwoorde, maar pap en mam, de boodschapper doet ons een voorstel en jullie willen dat weigeren, terwijl Hij saws altijd het beste met de mensen om hem heen voor heeft? Ze reciteerde:

Het past een gelovige man of een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper over een bepaalde zaak een besluit hebben genomen, dat zij dit in twijfel trekken. En iedereen die Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, verkeert zeker in een duidelijke dwaling.

Toen de boodschapper Mohammed saws het antwoord hoorde was hij zeer blij. Tijdens het huwelijksfeest smeekte hij Allah swta hen te zegenen en hun situatie te verbeteren. Een paar dagen later kwam er een oproep voor jihad en de metgezellen vertrokken. Toen de veldslag voorbij was kwamen de metgezellen bij elkaar en de boodschapper Mohammed saws vroeg of er iemand miste. Er werden vele namen genoemd, maar niemand had oog voor jalaybeeb. De boodschapper saws vroeg daarom specifiek naar hem, en de metgezellen gingen op zoek. Hij was als martelaar gestorven te midden van de vijanden die hij had verslagen. De boodschapper pakte hem persoonlijk op, droeg hem naar zijn graf terwijl hij saws verschillende malen zei: Hij is van mij en ik ben van hem.

De profeet Mohammed saws bewees een grote eer aan een persoon die door de rest van de maatschappij werd gemeden. Na de dood van haar man was er bijna geen vrouw in Medina die zo met zegeningen overladen werd als haar. Hiermee bevestigt de profeet saws de puurheid van zijn hart en leert ons allen een les. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.