Vandaag spreekt de imam over het uiterlijk van de moslim. Zoals alles wat Allah swta ons opdraagt, geldt ook hier weer de gulden middenweg. De moslim is stijlvol en goed verzorgd, zonder dat hij het teveel overdrijft. Dit geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Allah swta heeft ons zeer mooi gemaakt, Hij zegt:

Waarlijk, Wij hebben Adam en zijn nageslacht in de beste vorm geschapen.

Het is echter niet zo dat we maar ongekleed rond kunnen lopen. Bepaalde delen van ons lichaam dienen bedekt te worden, en we voelen een natuurlijke schaamte als deze delen zichtbaar zijn. Allah swta legt uit dat het de duivel ons graag zonder kleding zou zien om ons te verlagen, Hij zegt:

O Kinderen van Adam! Laat Satan jullie niet bedriegen want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie ouders het Paradijs moesten verlaten en hij heeft hen van hun kleding ontdaan om hun geslachtsdelen te tonen. Waarlijk, de duivel en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien. Waarlijk, Wij hebben de duivels aangesteld als helpers van de ongelovigen.

Allah swta draagt de gelovige op zich ten alle tijden stijlvol te kleden. De kleding is een bedekking en bescherming, maar ook een verfraaiing voor de gelovige. Allah swta zegt:

O, Kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding gegeven, zodat jullie jezelf kunnen bedekken en versieren. Maar de kleding van de rechtvaardigheid is beter. Dit is van de Tekenen van “Allah, dat zij het overdenken

De profeet Mohammed saws legde veel nadruk op een goed verzorgd uiterlijk. Allah swta wil graag dat zijn onderdanen er goed uitzien, vooral tijdens de vijf verplichte gebeden en natuurlijk de vrijdagpreek.

De boodschapper Mohammed saws zei: Degen die een bad neemt op vrijdag, zijn beste kleren aandoet en parfum op doet, dan naar de moskee gaat zonder hoogmoedig te zijn en niemand kwaad doet, dan bid wat Allah heeft voorgeschreven en naar de imam luistert, het geldt als boetedoening tot de volgende vrijdag. Het uiterlijk van de moslim moet aansprekend zijn, zodat het aangenaam voor mensen is met hem in contact te zijn. Goed ruiken is daarbij van groot belang. We moeten er echter voor waken dat we er in de eerste plaats goed uit willen zien voor onze heer om ijdelheid op afstand te houden.

De profeet Mohammed saws zei: Niemand zal het paradijs betreden die maar het gewicht van een atoom aan ijdelheid in zijn hart heeft. Een metgezel vroeg: Wat als een man mooie kleren en mooie schoenen wil dragen om er goed uit te zien? De profeet Mohammed saws antwoordde: Allah swta is prachtig en houd van schoonheid. Arrogantie betekent dat je de waarheid ontkent en op mensen neerkijkt.

Dat is de balans die we als moslims moeten vinden. Arrogantie en ijdelheid op afstand houden terwijl we ons uiterlijk optimaal verzorgen. Er kwam eens een metgezel onverzorgd bij de boodschapper en Hij saws vroeg, ben je arm? De metgezel antwoorde dat Allah swta hem goed voorzien had. De boodschapper antwoordde, als je geld hebt moet dat aan je te zien zijn, want Allah swta wil het effect van zijn barmhartigheid zien bij zijn onderdanen.

Het is belangrijk ons mooi te kleden, maar als iblis de manier van kleden al van oudsher gebruikt om ons te verlagen is het zaak goed naar de herkomst van deze kleding te kijken. Goede kleding betekent niet dure merkkleding, maar kwalitatief hoogwaardige spullen die door de juiste personen ontworpen en vervaardigd zijn. Moge Allah swta ons beschermen en verfraaien.