Vandaag spreekt de imam over de boodschapper Jezus vrede zmh. De geboorte van deze boodschapper komt het meeste overeen met Adam, aangezien die van klei werd geschapen. Allah swta zegt: Gedenk toen de Engelen zeiden: “O, Maria! Waarlijk, Allah brengt jou de blije boodschap van de geboorte van de Messias, zoon van Maria. Hij zal een man van eer zijn in deze wereld en het hiernamaals en hij zal in God zijn nabijheid zijn.

Allah swta koos Maria uit boven alle vrouwen in de wereld en reinigde haar. Ze werd hierdoor de perfecte moeder voor de boodschapper Jezus vzmh. Ze trok zich vaak terug om te bidden en tijdens één van deze sessies verscheen de Engel gabriel in mannelijke vorm. Maria zei:

“Waarlijk! Ik zoek mijn toevlucht bij de Barmhartige (Allah) tegen jou, als je Allah inderdaad vreest.”

Echter, engelen hebben in principe geen geslacht, hebben geen eten en drinken nodig en kunnen alleen maar gehoorzaam zijn aan hun heer, dus ze hoefde niet bang te zijn. En hij zei:

“O, Maryam! Waarlijk, Allah heeft jou uitgekozen, en je gereinigd en heeft jou boven alle vrouwen van de werelden uitverkoren om een boodschapper voort te brengen.

Ze antwoorde:

Maar hoe kan dat als geen man me heeft aangeraakt? De engelen antwoorde: Beledig Allah swta niet, hij kan alles en wil Jezus tot een teken van genade maken aan degenen die hem volgen en in hem geloven.

Als de geboorte dichter bij komt trekt Maria zich terug omdat ze zich zorgen over reactie van haar volk. Allah swta verzorgt haar haar liefdevol met dadels en stromend water. Na het baren keert ze terug naar haar mensen, Allah swta zegt hierover:

Toen bracht zij de baby naar haar volk, jezus dragend. Zij zeiden: “O Maria! Voorwaar, jij hebt iets ongeoorloofds gedaan.

Allah swta laat haar beschermen door haar eigen zoon, en jezus spreekt als baby tot de mensen:

“Waarlijk! Ik ben een dienaar van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot Profeet gemaakt.

En Hij heeft “mij gezegend waar ik ook ben, en heeft mij het gebed en de Zakat opgelegd, zolang ik leef. En om plichtsgetrouw te zijn voor mijn moeder. En heeft mij niet arrogant en ongehoorzaam gemaakt. En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en de dag dat ik sterf en de dag dat ik weer tot leven word opgewekt!”

Zijn perfecte gedrag maakte hem zeer geliefd onder zijn volgelingen. God spoort de gelovigen zelfs aan net zo goed te zijn als de metgezellen van Jezus. Echter van deze liefde maakte de sjaitaan gebruik om de latere Christenen wijs te maken dat hij meer was dan een mens van vlees en bloed. Allah swta openbaart daarom aan de boodschapper Mohammed:

Het past Allah niet om een zoon te hebben. Verheerlijkt en verheven is Hij. Wanneer Hij tot iets besluit, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees” en het is.

Jezus beaamt dit en zegt: “En waarlijk, God is mijn Heer en jullie Heer. Aanbidt alleen Hem dus. Dat is het rechte Pad.

Moge Allah swta de boodschapper Jezus en alle door hem gezonden profeten zegenen en ons inzicht en wijsheid schenken.