Bismillahi arrahmani, rahiem

Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie en zijn metgezellen.
Vandaag gaat de gutbah wederom over het belang van het doen van goede daden. De mens is niet voor niks gecreëerd. Wij zijn hier op aarde om zoveel mogelijk goede daden te verrichten, zodat Allah swta ons het paradijs binnen zal laten gaan en er een maatschappij ontstaat waar iedereen van elkaar op aan kan. De dag des oordeels moet constant in ons achterhoofd zitten. We moeten geen nacht in slaap vallen, zonder dat we ons bedenken, dat we wel eens niet meer wakker zouden kunnen worden en deze dag dus al morgen begint.

De ramadan komt er weer aan. De laatste maand voor de ramadan staat op het punt te beginnen. Wie zegt dat we de ramadan bereiken? We moeten constant op onze tenen lopen. We mogen niet luisteren naar de influisteringen die zeggen dat we het met de ramadan wel weer goed gaan maken. Nee, iedere slechte daad kan verregaande gevolgen hebben. Zoals het helpen bouwen van een moskee je ook na je dood constant goede daden kan opleveren, kan een slechte daad je ook na je dood constant zonden opleveren. Wat als onze kinderen de rest van hun leven het gebed veronachtzamen, omdat ze zagen dat wij fajr wel heel vroeg vonden en liever in ons bed bleven liggen. Of als ze ons zagen roken en hierdoor zichzelf ook de rest van hun leven vergiftigden en de generaties erna ook nog eens aanstaken. Of dat ze ons met de ramadan heel vroom zagen doen, terwijl we de rest van het jaar de moskee bijna niet zien, denk je dat ze dan veel du’a voor je zullen doen na je dood? Zij zullen waarschijnlijk ook weinig in de moskee te vinden zijn. Hier dienen we ons constant van bewust te zijn.

Allah swta heeft ons geschapen, hij geeft ons alles, we kunnen per definitie niet genoeg dankbaar zijn. Hij vraagt ons onze medemens te helpen, af te houden van slechte daden, hem te aanbidden. Hij belooft ons ook nog eens, dat we hier het meest gelukkig van worden, maar wij zijn eigenwijs. We hebben het druk. We hebben andere prioriteiten en goede daden verrichten komt op de tweede plaats.

Beste broeders en zusters, iedere generatie heeft zijn beproevingen. Materieel gezien is het de ummah nog nooit zo goed gegaan, maar wat levert het ons op als we de geboden van Allah swta veronachtzamen? Wat heeft die mooie auto, dat tweede huis en hoogopgeleide kind voor zin, als we alleen maar verder van ons geloof af komen te staan. Dat het onze nederigheid wegneemt. Dat het ons toegang verschaft tot een klasse waar het geloof niet belangrijk is. Op de dag des oordeels zouden we wensen in ons dorpje in Marokko te zijn gebleven.

We moeten het goede voorbeeld geven, laten zien dat we de nederigheid en gods rust niet zijn kwijt geraakt. Dat het geloof het belangrijkst voor ons is. Alleen op die manier kunnen we het geloof aan onze kinderen doorgeven en de mensen om ons heen die niet gelovig zijn nieuwsgierig maken naar de Islam.

Moge Allah swta ons en onze kinderen leiden en ons beschermen op de dag des oordeels.

Salam mualaikum wa ragmatoelahi wa barakatoe