De imam bespreekt vandaag hoe een gelovige zich dient te gedragen tijdens het reizen. De profeet saws zei:

De reis is een onderdeel van de kwelling.

Als je op reis bent heb je niet meteen alle voorzieningen voorhanden. Het comfort van het huis is achtergelaten. De reizende is te gast en dient er extra op te letten dat ondanks het mindere comfort hij zich extra goed gedraagt. Om het reizen voor de gelovige te vergemakkelijken, mag hij dohr en asr samenvoegen en maghrib en Isha. Dohr en Asr mogen op beide tijden gebeden en gecombineerd worden en bestaan uit twee rakaat. Magrib in Isha mogen ook op beide tijden gecombineerd worden, waarbij maghrib bestaat uit 3 rakaat en isha uit 2.

Tijdens de reis verlaten we onze vertrouwde omgeving. Het is belangrijk Allah swta om bescherming te vragen voor de reis. Ook Mozes as vertrouwde op Allah swta toen hij met het volk van Israel uit Egypte vluchtte. De Farao zat hen op hun hielen en voor hen was dee zee, maar Mozes vertrouwde op zijn heer. De koran zegt:

Toen de twee groepen elkaar zagen, zeiden de mensen van Moesa: “Voorwaar, wij zullen zeker ingehaald worden. Moesa zei: “Nee! Waarlijk, mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden.” Toen openbaarden Wij aan Moesa: “Sla de zee met jouw staf.” En het spleet. En elk deel werd als een geweldige berg.

Allah swta spleet de zee voor Mozes, en ook voor ons kan Allah swta problemen als sneeuw voor de zon laten verdwijnen, zolang we ons vertrouwen in hem stellen. Bereid je dus voor op tegenslagen en ergernis, maar laat je hierdoor niet van je stuk brengen. Heb de naam van Allah swta voor op de tong als je tijdens je reis zijn prachtige schepping mag aanschouwen en dank je heer als je geconfronteerd wordt met mensen die het minder hebben dan jou thuis. Dwing jezelf zachtaardig en geduldig te blijven en weet dat Allah swta jou dan zal bijstaan tijdens je reis.