Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de profeet Mohammed saws was zijn emigratie naar Medina. Niet voor niks begint de islamitische jaartelling in dit jaar. De emigratie of Hijrah betekent een keerpunt in de Islamitische geschiedenis en zorgt er voor dat de gelovigen van een vijandige naar een veilige omgeving kunnen vertrekken. Het geweld en de onderdrukking van de Moslims had in Mekka namelijk een climax bereikt, en hoewel de profeet Mohammed saws nooit bang was en zeker niet van plan was te vluchten, was het Allah swta die hem opdroeg samen met zijn beste vriend Abu Bakr srah de tocht naar Medina te ondernemen. De Mekkanen hadden namelijk een verbond gesloten, waarbij er werd afgesproken dat van iedere stam een persoon zou worden aangewezen en dat deze samen de boodschapper Mohammed saws zouden doden. Met pijn in zijn hart begon onze geliefde profeet Mohammed saws aan de voorbereidingen voor deze gevaarlijke reis. Zijn vijanden waren namelijk vastbesloten de boodschapper Mohammed saws niet levend te laten vertrekken. Dit ondanks het feit dat de Boodschapper Mohammed saws voor de tijd van zijn profeetschap al bekent stond als de betrouwbare en dat de boodschap die hij na het krijgen van het profeetschap verkondigde slechts bestond uit het aansporen tot rechtvaardigheid, barmhartigheid, het tentoonspreiden van goede manieren en het voorkomen van onderdrukking. Zijn tegenstanders hadden zich bij de vele bezoekende stammen altijd onsterfelijk belachelijk gemaakt door op de meest vreemde manieren te voorkomen dat ze in aanraking kwamen met de mooie en zwaarwichtige woorden van Allah swta. Op de nieuwe plek zou de boodschapper Mohammed saws de kans krijgen in alle rust de boodschap aan iedereen te verkondigen om zo verbondenheid en liefde tussen de gelovigen te creëren. Eerst moest deze plaats echter nog bereikt worden.  

Op de avond van het vertrek lagen de samenzweerders namelijk te wachten tot de boodschapper saws naar buiten kwam, om hem dan te bespringen en gezamenlijk te vermoorden. De Profeet Mohammed saws blies echter wat stof in hun richting en reciteerde het volgende vers:

En Wij hebben een hindernis vόόr hen geplaatst, en een hindernis achter hen en Wij hebben hun ogen bedekt zodat zij niet kunnen zien.

Ongezien konden de twee vrienden de stad verlaten, en in de ochtend toen de samenzweerders het huis van de boodschapper Mohammed saws bestormden vonden zij slechts de dappere Ali rah in het bed van de profeet Mohammed saws. Ze waren echter nog niet uit de problemen, aangezien de ongelovigen de achtervolging inzetten. Ze verschuilden zich in een grot en terwijl de moordlustige bende buiten op zoek is, slaat de angst Abu Bakr saws om het hart. De profeet Mohammed saws stelt hem echter gerust, zoals door Allah swta vereeuwigd is in het volgende vers:

En als jullie de Profeet niet helpen: Allah heeft hem beslist geholpen toen de ongelovigen hem wegjoegen en hij de tweede van twee was toen zij in de grot waren en hij tegen zijn metgezel zei: “Wees niet bang, zeker, Allah is met ons.” Toen stuurde Allah kalmte over hem neer en sterkte hem met hulptroepen die jullie niet zagen. En Hij maakte het woord van degenen die ongelovig waren tot het allerlaagste, terwijl het Woord van Allah het allerhoogste werd en Allah is Almachtig, Alwijs.

In Medina werden de emigranten met open armen ontvangen. Er ontstond een broederschap die de wereld niet eerder gezien had. Het licht dat vanuit medina straalde zou uiteindelijk de wereld omvatten, een ongekende expansie van de Islam zou vanaf dit moment plaatsvinden. Historici zijn nog steeds verbaasd dat hier de basis ligt van een gemeenschap die de tand des tijds heeft doorstaan en nog steeds in staat is alle bevolkingsgroepen te verbinden. Niet voor de gelovige, want de boodschapper Mohammed saws leerde ons tijdens de emigratie dat Allah altijd dichtbij de gelovigen is. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.