De imam spreekt vandaag over het belang bescheiden te zijn. De duivel, de farao, Qaroen, Abu Lahab, zij worden in de Koran genoemd als voorbeelden van arrogantie, en zie hoe hun einde was. Nee, Allah swta waarschuwt ons dat het verwijderen van hoogmoed uit ons hart essentieel is voor succes in deze wereld en in het hiernamaals, hij zegt:

Het paradijs, wij geven haar aan hen die geen arrogantie op de aarde wensen en geen verdorvenheid. En het goede uiteinde komt de godvrezenden toe.

Allah swta herhaalt in de Quran het advies van Luqman aan zijn zoon, die zei:

Mijn zoon, verricht de salaat, gebied het behoorlijke en verbied het verwerpelijke. En verdraag geduldig wat je treft en wees vastbesloten.

Wend je niet hoogmoedig van de mensen af en loop niet verwaand op de aarde rond. Allah houdt niet van de ingebeelde en verwaande.

En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van ezels.”

Het toonbeeld van bescheidenheid, beleefdheid en nederigheid was natuurlijk de profeet Mohammed saws. Wie krijgt er geen tranen in zijn ogen als we lezen dat de beste der schepping zich als eerste bekommerde om de arme, zieke of wees en zich nooit te goed voelde om op gelijke voet met slaven of kleine kinderen om te gaan. Allah swta zegt in de Koran:

Vanwege barmhartigheid van Allah was jij mild voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was geweest dan waren zij rondom jou uiteengegaan.

De Islam moet het hart van de mensen binnendringen, en hierbij werkt dwang vaak juist averechts. De profeet Mohammed saws zei: Niemand gedraagt zich bescheiden of Allah swta zal zijn status verhogen. Dit gebeurt al in deze wereld, want de oprecht nederige zal waardering krijgen van de mensen om hem heen, maar op de dag des oordeels zal hem een nog grotere beloning te wachten staan. Verwaandheid dient ten alle tijden voorkomen te worden, want dat is het begin van het eind, Allah swta zegt namelijk:   

Ik zal Mijn tekenen afwenden van degenen die zich hoogmoedig gedragen; ook al zien zij elk teken, zij geloven er niet in en al zien zij de weg van redelijk inzicht, zij zullen die niet als weg aannemen. Maar als zij de weg van de verdorvenheid zien dan nemen zij die aan als weg. Dat komt omdat zij Onze tekenen geloochend hebben en er niet op gelet hebben.

Toch moeten we ons niet tegen verwaande personen afzetten, de boodschapper Mohammed saws zei: De dienaren van de meest genadevolle zijn hen die bescheiden zijn en wanneer een onwetende hem aanspreekt, spreekt hij goede woorden.

De profeet Mohammed saws raadde ons aan op het moment dat we de tekortkomingen van anderen willen benoemen, we eerst onze eigen fouten moeten herdenken. Soms zijn het de meest onaanzienlijke die ons met onze neus op de feiten drukken, en het is zaak van iedereen die gelijk heeft advies ter harte te nemen, ookal is het een klein kind. Zo houden we arrogantie op afstand en perfectioneren we onze persoonlijkheid.