De moslim streeft er ten alle tijden naar rechtvaardig te zijn. Allah swta zegt:

Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. Wees goed voor de verwanten en verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.

De boodschapper Mohammed saws fungeerde in zijn leven als opperrechter, profeet, hervormer en leider van de Moslims. Hij saws moest vaak oordelen en de manier waarop hij dit deed moet als inspiratie dienen voor de gelovigen. Hierbij maakte onze geliefde profeet Mohammed nooit onderscheidt tussen gelovigen en ongelovigen, vrienden en vijanden of hoge of lage afkomst. Toen een Joodse vrouw van goede afkomst werd betrapt op diefstal, gingen haar familieleden op zoek naar een betrouwbaar iemand die haar kon verdedigen. Eén van de meest geliefde metgezellen nam de taak op zich. De boodschapper Mohammed saws vroeg hem of hij wilde dat de wetten die Allah swta had neergezonden met voeten getreden werden? Toen stond de boodschapper Mohammed saws op om de mensen toe te spreken en zei: Oh mensen, de naties voor jullie zijn van het rechte pad af geraakt omdat als een nobel persoon stal er geen straf werd uitgesproken, terwijl als een zwak persoon een diefstal pleegde, ze hem wel strafte. Waarlijk, bij Allah, als Fatima, mijn lieve dochter, diefstal pleegt, dan zal ik oordelen dat haar hand afgehakt dient te worden.

Rechtvaardigheid is iets wat als een collectieve verantwoordelijkheid moet worden gezien. Juist als volken machtig worden is het verleidelijk onrecht te vergoelijken en anderen onrecht aan te doen. Hierdoor raakt een volk de gunste nvan Allah kwijt en zal uiteindelijk aan corruptie ten onder gaan, Allah swta zegt:

En wees niet zoals zij, die de draad die zij gesponnen heeft uitrafelt nadat het sterk geworden is. Jullie maken de eden onderling als middel van bedrog, omdat één volk talrijker is dan een ander volk. Allah beproeft jullie hier slechts mee.

Onrechtvaardigheid en machtsmisbruik zal leiden tot onderdrukking, corruptie en oorlog, aangezien Allah swta zijn zegeningen van de onrechtvaardigen zal onthouden. Slechts een tijdelijke overwinning zal de inbreuk op andermans rechten geven, want Allah swta waarschuwt:

En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd toen die aan de zonden waren overgegeven, zodat zij ruïnes zijn geworden? En hoeveel verwaarloosde bronnen en hoge kastelen zijn er niet verlaten!

De gelovige doet er alles aan zijn omgeving, maar dus ook zichzelf, geen onrecht aan te doen. Hij realiseert zich dat zijn gedrag schade aan de gehele ummah kan aanbrengen en daarom koestert hij zijn betrouwbaarheid en oprechtheid. De waarheid is zo belangrijk voor hem dat hij ten alle tijden streeft naar het goede en buitensporigheid en extravagantie probeert te vermijden. Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Wees standvastig met betrekking tot de rechtvaardigheid als getuigen van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, jullie ouders of jullie verwanten. Volg niet de begeerte opdat je niet onrechtvaardig zult zijn.

De rijken en aanzienlijken onder de moslims begrijpen dat hen slechts meer verantwoordelijkheid is gegeven en dat dit geen reden is zichzelf op de borst te kloppen, integendeel! Allah swta zegt:

Zijn zij het, die de Genade van jouw Heer uitdelen? Wij zijn het, Die hun levensonderhoud op deze wereld uitdelen. En Wij verhieven sommigen van hen in rang boven anderen, waardoor de ene groep het mikpunt van spot zal zijn voor de andere groep. Maar de Genade van jou Heer is beter dan wat zij vergaren.