De imam spreekt vandaag over het belang van iman en onderlinge broederschap. Allah swta zegt in surah hujurat:

De gelovigen zijn immers broeders. Sticht dus vrede tussen jullie beide broeders en vreest God; misschien zal aan jullie barmhartigheid bewezen worden.

Vervolgens waarschuwt Allah swta ons onze tongen onder controle te houden en elkaar niet zwart te maken, Hij zegt:

Jullie die geloven! Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken. Misschien zijn zij juist beter dan zij! En ook vrouwen moeten dat niet doen. Misschien zijn zij juist beter dan zij! En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen. Schandelijkheid, dat is pas een slechte naam, nadat het geloof is aangenomen. En wie geen berouw tonen, dat zijn dan de onrechtplegers.

Dit betekend echter niet dat we niks mogen zeggen als mensen zich niet juist gedragen. De profeet Mohammed saws zei tot drie maal toe:

Het geloof is een betrouwbare raadgever zijn. Iemand vroeg, voor wie oh boodschapper van Allah? Voor Allah, voor zijn boeken, voor zijn profeten en voor de leiders en het normale volk onder de Moslims.

Betrouwbare raad geven, oftewel nasihah, betekend dat we onze broeders en zusters proberen bij te staan het juiste te doen zodat ze het paradijs kunnen bereiken. Dit betekent dat we ze beschermen tegen ellende, hen slechts geven wat goed voor ze is, ze aanmoedigen goed te doen en op een zachtaardige manier het slechte verbieden. We doen dit niet uit hoogmoedigheid, maar uit een echte wens het beste voor onze medemens te willen. De profeet Mohammed saws zei:

Je bent slechts een echte moslim als je voor de ander wenst wat je voor jezelf wenst.

Beste broeders en zusters, help elkaar het goede te doen, wees een goede raadgever, maar hoor niet bij de hypocrieten. We kunnen anderen niet optimaal bijstaan als we niet eerst zelf ons gedrag perfectioneren. Wees dus standvastig in het doen van het goede zodat je uitenidelijk tot een steunpilaar van de gemeenschap gerekend kan worden.