Vandaag probeert de imam ons bij te staan de goede gewoonten die we tijdens de ramadan hebben laten zien, vast te houden. Hoewel velen van ons na de intensieve laatste 10 dagen misschien wat rust kunnen gebruiken, hebben we toch laten zien tot welke grote daden we eigenlijk in staat zijn. De zoetheid van het geloof heeft ons weer verbaasd toen we door het vasten en de extra gebeden merkten dat ons hart zachter werd. Voor de profeet Mohammed saws en zijn metgezellen was dit een extra stimulans er ook de rest van het jaar er weer een extra schepje boven op te doen. Als eerste was er bij hen de constante realisatie dat de tijd snel gaat en dat deze wereld snel zal eindigen. We zijn hier om een plek in het paradijs te verdienen, en dit zou ons primaire streven moeten zijn. We zijn totaal afhankelijk van de barmhartigheid van onze heer, en het lezen van de Koran tijdens de ramadan heeft dat nog eens een keer goed ingeprent. Allah swta zegt:

Alles wat op aarde is zal vergaan. Enkel het aangezicht van jullie Heer blijft eeuwig voort bestaan, de Bezitter van Grootsheid en Eer. Welke gunsten van jullie Heer proberen jullie te ontkennen?

Natuurlijk maakte het vasten ons leven op sommige gebieden wat zwaarder, maar voor een gelovige staat dat niet in verhouding tot de voordelen die het vasten hem opleveren. In deze wereld, maar vooral ook in het hiernamaals. De zes dagen die we vasten in Shawwal heeft Allah swta speciaal ingesteld om ons eraan te herinneren dat we er goed aan doen vasten een onderdeel van ons dagelijks leven te maken.

De aanbidding waar we ons mee bezig hielden gaf ons veel voldoening. Natuurlijk waren de beloningen groter en waren de sjeatien geketend, maar Allah swta deed dit om ons de kans te geven te proeven hoe gelukkig de juiste aanbidding ons maakt. Allah swta zegt: Iedereen die goede daden verricht en mij gedenkt, Wij zullen hem een goed leven schenken. De niet gelovigen zouden jaloers zijn als ze wisten hoe vreedzaam en voldaan een echte gelovige zicht voelt, en voor ons is het zaak dit om te zetten in goede daden en een prettige omgang met onze sociale omgeving.

Tijdens de ramadan maakte we plannen en deelden we onze dagen zo efficient mogelijk in. Waarom zouden we daar nu mee ophouden als we ons doordrongen zijn van het feit dat dit de beste weg is? Denk na over de vijf pilaren en de islamitische wetgeving die daar van afgeleid is. De gebeden, het vasten, de liefdadigheid, ze horen een vast onderdeel van ons wezen te zijn. Allah swta wil het ons niet moeilijk maken, hoe harder we werken, hoe meer rust we hebben. Is dat niet ongelofelijk? Dat kan toch alleen maar het resultaat zijn van het werk van de meest barmhartige, degene die alles in zijn hand heeft. Doe de dikhr, vergeet niet je duas als je in moeilijkheden zit of als je iets wil bereiken, doe extra gebeden, al dit maakt het alleen maar makkelijker voor je.

Als laatste is er natuurlijk het gevaar terug te vallen in zonden. Allah swta is niet de God van de Ramadan, hij is de God van het hele jaar. Beste broeders en zusters, jullie voelen jullie goed, gereinigd. De sjaitaan fluistert al dat één zondetje nu wel kan, je bent zo lekker bezig. Blijf op het rechte pad, wijk niet af! Allah swta laat je niet in de steek als je een zonde begaat, maar waarom zouden we degene die alles voor je gedaan heeft teleurstellen? Hij hoort en ziet alles!

Laten we elkaar bijstaan, als gemeenschap. Dit is een belangrijke periode waarin we kunnen laten zien dat we de barmhartigheid van onze heer waard zijn. Moge Allah swta ons sterken in ons geloof en ons beschermen tegen het vuur.