Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

Vanaag spreekt de imam over de relatie tussen de man en de vrouw. Allah swta zegt in surah ar-rum:

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken.

De profeet Mohammed saws zei: Deze wereld is vol tijdelijk plezier, en het beste tijdelijke plezier in deze wereld is een deugdzame vrouw. 

Hij saws raadde ons de volgende smeekbede aan:

Onze Heer, schenk ons dat wij aan onze echtgenotes en nakomelingen vreugde beleven en maak ons tot een voorbeeld voor de godvrezenden.”

Allah swta heeft mannen en vrouwen verschillend geschapen. Beide hebben hun specifieke karakterestieken en samen vullen ze elkaar perfect aan. Samen creeeren ze de geborgenheid en liefde die kinderen nodig hebben om tot evenwichtige mensen op te groeien.

Om dit te kunnen bewerkstelligen geeft Allah swta ons advies hoe het beste met elkaar om te gaan, zodat de onderlinge liefde en het vertrouwen gewaarborgd blijft. De man hecht bijvoorbeeld veel waarde aan respect. De vrouw doet er dus goed aan naar hem te luisteren en hem te respecteren. Door zijn zelfvertrouwen te vergroten is hij beter in staat buitenshuis te functioneren. Komt hij gefrustreerd thuis, probeer hem rustig te maken met lekker eten en vriendelijkheid.  Daarnaast is het belangrijk je voor hem mooi te maken en goed om te gaan met geld. Hang niet de vuile was buiten en realiseer je dat je als vrouw een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. De profeet Mohammed saws zei:

Een man is de bewaker van zijn familie en is verantwoordelijk voor hen. De vrouw is de bewaker van het huis en de kinderen en is verantwoordelijk voor hen.

De vrouw heeft aan de andere kant een grote behoefte aan liefde en genegenheid. Zij wil graag tegen haar man opkijken en trots op hem zijn. Om een perfecte relatie te hebben is het dus belangrijk altijd vrijgevig en liefdevol te zijn en perfect gedrag te vertonen. Niks dwingt meer respect af dan jezelf stijlvol te gedragen en vriendelijk en geduldig te zijn, veel meer dan een grote auto of een groot huis. Echter in de huidige tijd heeft de de liefde voor het materiele een belangrijke plek ingenomen en gebruikt de sjaitaan dit om verdeeldheid tussen de man en vrouw te creeeren. Omdat een goede relatie tussen de man en vrouw zo belangrijk is voor Allah swta en zijn boodschapper saws, zal de sjaitaan er alles aan doen om verdeeldheid tussen de gelovige echtparen te creeeren.

Voor de gelovige is het belangrijk te realiseren dat het hebben van een echtgenoot of echtgenote essentieel is om een evenwichtige gelovige te zijn. De profeet saws zei:  “Arm arm is de man die leeft zonder vrouw en arm arm is de vrouw die leeft zonder man.” Helaas veroorzaken we vaak armoede bij onze jeugd en stellen we ze bloot aan de enorme finas van deze tijd door het hen moeilijk te maken te trouwen. Het feest moet groot, de bruidschat exorbitant en eerst moet er een studie afgemaakt worden, een baan gevonden worden en een appartement gekocht worden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken en de band tussen de gelovige man en gelovige vrouw versterken