De maand ramadan ligt al weer even achter ons en we kunnen nu evalueren of wij succesvol zijn geweest. Allah swta ketende de shaitan zodat we onze imaan een boost konden geven. De bedoeling is dat we in deze maand de motor hebben gestart en dat we hem zeker niet willen laten afslaan. Als je nog steeds je 5 gebeden zoveel mogelijk in de moskee doet, gefeliciteerd! Als het begaan van zonden je een bitter gevoel in je hart geeft, gefeliciteerd! Als je de maand ramadan mist, gefeliciteerd en als je graag met vrome geloofsgenoten omgaat, gefeliciteerd. Dit betekend dat je snapt dat Allah niet de God van de ramadan is, maar de God van alle maanden. Het goede gevoel wat je had tijdens de ramadan kan je het hele jaar vasthouden. Het vergt echter inzet van onze kant, want in surah الرّعد, vers 11 staat:

God verandert niet wat er in mensen is zolang zij niet veranderen wat er in henzelf is

De sahaba smeekten de 6 maanden na ramadan dat hun ramadan geaccepteerd zou worden en de 5 maanden voor de ramadan of ze de ramadan mochten bereiken. Echter, trap niet in de influisteringen van de sjaitaans die zeggen dat de zoetheid van het geloof slechts tijdens de ramadan geproefd kan worden. Vast vrijwillig, bid, houd af van het verwerpelijke en doe goede daden. Allah swta zegt in surah فاالأعر, vers 157: 1

Zij zijn degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en in het Evangelie geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen

Misschien hebben we onze iman al zien wegglijden. De ramadan is nog dicht bij genoeg om te putten uit de kracht die er vanuit ging. Een belangrijke manier om te zorgen dat we de lessen van de ramadan niet slechts tot die maand laten behoren zijn de zes dagen vasten in deze maand. Allah swta beloond deze zes dagen ook nog eens alsof we het hele jaar hebben gevast! Is hij niet waarlijk de barmhartige, meest vrijgevige? Moge Allah swta ons standvastig maken totdat de engel des doods onze ziel wegneemt. Amien.