Vandaag spreekt de imam over hoe om te gaan met elkaars tekortkomingen. De mens is in essentie een sociaal wezen. Constant hebben we te maken met familie, collega’s, personeel, vrienden enzovoort. Met deze mensen hebben we interactie in huis, op de straat of op de werkplek. Het is onvermijdelijk dat we geconfronteerd worden met fouten en zonden van anderen of dat we zelf in de fout gaan. Als we ons gaan focussen op de tekortkomingen, fouten en zonden van de mensen om ons heen zullen we onszelf en anderen tekort doen. Het onderzoeken, aandacht besteden en rondbazuinen van de andermans onvolkomenheden zal leiden tot een beperkter leven en je kan er anderen mee beschadigen. Dit betekent niet dat alles maar door de vingers gezien moet worden en dat er nooit iets van slecht gedrag gezegd moet worden. Iemand anders zijn zonden bedekken kan slechts voordelen voor de gemeenschap opleveren als het geen negatieve consequenties heeft. Als degene die misdaden begaat de intentie heeft dit weer te doen zolang er geen repercussies zijn, is het belangrijk hier iets van te zeggen om te voorkomen dat hij grotere schade aanricht. Als de persoon echter rechtvaardig is en het is duidelijk dat het hier om iets gaat waar de persoon zelf ook spijt van heeft is het de sunnah om het over het hoofd te zien. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta zal een gelovige bij hem brengen, afschermen van de rest en hem ondervragen over al zijn individuele zonden. De man zal ze allemaal erkennen en denken dat hij totaal geruïneerd is. Allah swta zal echter zeggen: ik heb op de wereld jouw zonden voor je verborgen en ik zal ze vandaag voor je vergeven.

Ook ons wordt opgedragen vergevingsgezind te zijn. Als we ons niet laten kennen als we tekort gedaan worden laat dat zien dat we een goed karakter hebben. We kunnen onszelf hierin trainen en daardoor een steeds hogere status bij onze schepper bereiken. Allah swta zegt:

Degenen die in voorspoed en tegenspoed aan liefdadigheid uitgeven, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen.

Realiseer je dat Allah swta probeert ons een hechte gemeenschap te maken die elkaar bijstaat in voor- en tegenspoed. Verdeeldheid verzwakt ons en dit is hetgene wat onze vijanden maar al te graag willen bereiken, vooral onze belangrijkste tegenstrever, Allah swta zegt:

En de Satan wil slechts vijandigheid en haat zaaien door jullie tegen elkaar op te zetten bijvoorbeeld met behulp van bedwelmende middelen en het gokken. Op die manier weerhoudt hij jullie niet alleen om Allah te gedenken “maar ook om het gebed te verrichten. Weten jullie dan nooit van ophouden?

Oh Allah, verwijder hypocrisie uit ons hart en houdt haat ver bij ons weg. Oh heer, weerhoudt onze tong van liegen en Schenk ons inzicht en wijsheid.